Ekonomi ve Hukuk Dergisi

dergi kapak
67
-2020-

Makalenin Dili

: TR

  • Abdul Vahap Korkmaz
Endüstriyel Kaza Araştırmaları ve Düzenleyici Müdahaleler; Mağnezyum Metal Üretimi

ÖZ

Magnezyum, ağır sanayi ve modern teknolojinin gelişmesiyle birlikte dünyada giderek önem kazanan bir metal haline gelmiştir. Gerek hafifliği ve gerekse dayanıklılığı ve düşük karbon ayak izi nedeniyle, temel olarak elektronik, havacılık, savunma ve otomotiv endüstrilerinde kullanılan magnezyum, modern teknoloji için vazgeçilmez derecede önemlidir. Avrupa Birliği’nin en önemli hammaddeleri listesinde yer alan magnezyum metali, birçok ülkede, özellikle Avrupa’da stratejik bir ürün olarak kabul edilmektedir. Magnezyum metali “geleceğin metali” olarak nitelendirilmekte olup, Türkiye ve Avrupa’daki tek birincil magnezyum fabrikası 2017 yılında ülkemizde entegre olarak kurulmuş üretime başlamıştır. Türkiye entegre magnezyum üretimi konusunda son teknolojik yöntemleri ve ekipmanları kullanmış olup kurulan makineler ve üretim prosesleri ve iş güvenliği riskleri konusunda çalışanlar tecrübesiz ve yeterli deneyime sahip değillerdir. Magnezyum üretim hattında çalışan işçilerin çoğu yakın köy ve ilçelerdeki yöre halkından temin edilmiş olup bazı işçilerin endüstriyel bir deneyime sahip olmadıkları görülmüştür. Üretim sürecine giren her yeni makine, ekipman, kimyasal madde, araç ve gereç insan sağlığı ve iş güvenliği için tehdit oluşturmaktadır. Bu çalışmada diğer metal üretim proseslerinden farklı olarak magnezyum üretim tesislerinde birincil derecede risk teşkil eden ve ölüm veya ağır yaralanmalarla sonuçlanabilecek olası tehlikeler tanımlanmış ve çözüm önerileri sunulmuştur. Ayrıca Fine Kinney risk metodu ile 14 farklı birincil derece risk tespit edilmiş ve alınması gereken önlemler belirlenmiştir
Anahtar Kelimeler : Magnezyum, Metal, Risk, İş güvenliği, Fine Kinney metodu
Industrial Accident Research And Regulatory Interventions, Magnesium Metal Production

ABSTRACT

Magnesium has become an increasingly important metal in the world with the development of heavy industry and modern technology. Because of its light weight and durability and low carbon footprint, magnesium, which is mainly used in the electronics, aerospace, defense and automotive industries, is indispensable for modern technology. Magnesium metal, which is on the list of the most important raw materials of the European Union, is recognized as a strategic product in many countries, especially in Europe. Magnesium metal is described as the” metal of the future ” and the only primary magnesium plant in Turkey and Europe started production in 2017, having been integrated in our country. Turkey has used the latest technological methods and equipment in the field of integrated magnesium production and the employees are inexperienced and do not have sufficient experience in the field of established machines and production processes and occupational safety risks. Most of the workers working on the magnesium production line were supplied from local people in nearby villages and districts, and some of the workers did not have any industrial experience. Every new machine, equipment, chemicals, tools and equipment entering the production process poses a threat to human health and Occupational Safety. In this study, in contrast to other metal production processes, potential hazards that pose a primary risk and may result in death or serious injury were identified and solutions were presented. In addition, 14 different risks were identified with the Fine Kinney risk method and the necessary precautions were determined
Keywords : Magnesium, Metal, Risk, Occupational safety, Fine Kinney method

Kaynak Göster

APA
KORKMAZ, A., & . ( 2020). Endüstriyel Kaza Araştırmaları ve Düzenleyici Müdahaleler; Mağnezyum Metal Üretimi. Çalışma ve Toplum, 4(67), 2271-2294. https://doi.org/