Ekonomi ve Hukuk Dergisi

Amaç ve Kapsam

Çalışma ve Toplum dergisi disiplinlerarası bir çalışma alanı olan sosyal politikanın kapsamına giren tüm konularda sosyal politikanın ilke ve yöntemlerine uygun hazırlanan bilimsel eserleri yayınlamayı amaçlamaktadır. Dergide Türkçe ve İngilizce hazırlanmış makaleler yayınlanmaktadır. Dergide editoryal değerlendirmeye bağlı olarak çeviri makaleler de yayımlanabilir.

Çalışma ve Toplum dergisinin kapsamına giren konular aşağıda yer almaktadır. 

 • İş hukuku 

 • Sosyal güvenlik hukuku

 • Çalışma ekonomisi

 • Sosyal ekonomi

 • Endüstri ilişkileri

 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği

 • Gelir dağılımı ve yoksulluk

 • Çalışma sosyolojisi ve psikolojisi

 • Sosyal gelişme ve sosyal sorunlar

 • İnsan hak ve özgürlükleri

 • Sosyal hizmetler ve benzeri konular

Bu listede yer almayan ancak sosyal politika alanı ile ilgili yazılar editoryal değerlendirmeye bağlı olarak değerlendirmeye alınabilir.

Çalışma ve Toplum dergisi bilimsel hakemli makaleler yanında bilgilendirme amaçlı olarak ulusal ve uluslararası mahkemelerin iş hukuku ile ilgili kararlarını da yayımlamaktadır. Bu kararlar bilimsel makale niteliğinde olmadığı için ayrıca başlık ve özetleri İngilizceye çevrilmemiştir.