Ekonomi ve Hukuk Dergisi

Dergi Hakkında

Çalışma ve Toplum Dergisi

ISSN: 1305-2837
Yayın aralığı: Yılda dört sayı
Yayın Yönetmeni: Dr. Murat Özveri

Çalışma ve Toplum yılda dört kez yayımlanan açık erişimli, hakemli bilimsel bir dergidir.

Çalışma ve Toplum dergisi ilk olarak 2004 yılında yayınlanmış, o tarihte bu yana sosyal politika, iş hukuku ve çalışma ekonomisi alanlarında çalışmalara yer veren ve düzenli yayımlanan akademik dergilerden biri olmuştur.

Çalışma ve Toplum dergisi Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesi Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından yayımlanmaktadır.

Çalışma ve Toplum halen aşağıdaki indekslerde taranmaktadır:


TR Dizin
Index Copernicus
Ebsco

ISSN: 1305-2837