Ekonomi ve Hukuk Dergisi

dergi kapak
67
-2020-

Makalenin Dili

: TR

  • Bahar Yolvermez
Türkiye’de Asgari Ücret Sorunlarına İlişkin Bir Değerlendirme

ÖZ

Asgari ücret, çalışanın kendisinin ve ailesinin ülkenin ekonomik ve sosyal koşulları altında yaşamını geçindirebilecek asgari düzeyde aynı zamanda insan onuruna yakışır bir ücret düzeyidir. Asgari ücretin tanımı ve uygulaması ülkelere göre farklılık göstermektedir. Günümüzde asgari ücretli çalışan sayısının artmasıyla asgari ücret giderek önem kazanan bir konu haline gelmiştir. Türkiye’de asgari ücret uygulaması birçok eksik yönüyle karşımıza çıkmakta ve yoğun eleştirilere maruz kalmaktadır. Bu makalede, Türkiye’deki asgari ücret sorunları ele alınarak uygulamanın eksik yönlerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Çalışma kapsamında asgari ücret uygulamasının dünyada ve Türkiye’deki kavramsal çerçevesi çizilerek asgari ücretin gelişim sürecinden bahsedilmiş, Türkiye’deki asgari ücret sistemi ve uygulaması incelenmiş daha sonra Türkiye’deki asgari ücret sorunlarının üzerinde durulmuş ve son olarak da bu sorunların çözümüne ilişkin güncel veriler analiz edilerek bazı öneriler yapılmıştır
Anahtar Kelimeler : Ücret, Asgari ücret, Türkiye, Emek
An Assessment of the Minimum Wage Problems in Turkey

ABSTRACT

Minimum wage is a wage level for a worker himself and for his family to make a living under the country’s economical and social conditions. It is also a wage level that befits one’s honor. Minimum wage’s description and implementation shows differentations according to countries. By the increasing level of workers with minimum wages, it has become a very important issue nowadays. Minimum wage issue in Turkey has many deficiencies and that’s why it has been criticised by everyone. In this article, it has been aimed to clarify the problems and deficiencies about minimum wage in Turkey. In this survey, minimum wage implementation in the world and in Turkey has been compared; minimum wage system and implementation has been examined and then the problems on this issue in Turkey has been emphasized. Finally solutions to this problem has been analyzed and some advices have been given
Keywords : Wage, Minimum Wage, Turkey, Labour

Kaynak Göster

APA
YOLVERMEZ, B., & . ( 2020). Türkiye’de Asgari Ücret Sorunlarına İlişkin Bir Değerlendirme. Çalışma ve Toplum, 4(67), 2441-2462. https://doi.org/