Ekonomi ve Hukuk Dergisi

dergi kapak
67
-2020-

Makalenin Dili

: TR

  • Melda Sur
Şüphe Feshinde İşçinin Adil Yargılanma Hakkı – Anayasa Mahkemesinin Üç Kararı

ÖZ

Olağanüstü Hâl düzenlemeleri kapsamında çok sayıda çalışanın işine 667 sayılı KHK ve daha sonra 6749 sayılı Kanun m.4 hükümleri uyarınca son verilmiştir. Açılan işe iade davalarında zamanla oluşan Yargıtay içtihadına göre, bu durumlardaki “şüphe feshi”nin geçerli olabilmesi için şüphenin ciddi, güçlü ve objektif temellere dayanıp, güven ilişkisini ortadan kaldırmaya elverişli olması aranmalıdır. Bu bağlamda incelenen Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvurularda C.A. Başvurusu 3 ; Emin Arda Büyük Başvurusu ve Berrin Baran Eker Başvurusu kararları – 2.7.2020 , Anayasa Mahkemesi, bu fesihlerde de mahkemelerin yargılama görevlerini tam olarak yerine getirmeleri gerektiği ilkesinden hareket etmektedir. Böylece, açılan işe iade davalarında her olayın özelliklerini ve başvurucunun iddialarını değerlendirerek feshin dayanağını teşkil eden olayların araştırılması ve incelenmesi yapılmadığında, başvurucunun adil yargılanma hakkının ihlal edildiği sonucuna varılmaktadır
Anahtar Kelimeler : şüphe feshi, adil yargılama, iş güvencesi, Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuru
The Right to a Fair Trial in Cases of Termination of Employment on Grounds of Suspicion – A Review of Three Decisions of the Constitutional Court

ABSTRACT

After the failed attempt of a Coup in July 15, 2016 series of dismissals were operated in application of the Decree lawNo.667 and Law No. 6749, where a large number of workers at public establishments were dismissed on grounds of affiliation or ties with incriminated groups and organisations FETÖ/PDY responsible of the failed attempt. The issue during this operation has been and still is, the need to guarantee the right of those dismissed to a fair trial, where the allegations of ties with the incriminated organisations should be based on tangible facts justifying the termination of employment on grounds of suspicion. Such has been the view of the Court of Cassation, requiring a full examination of the alleged facts justifying the dismissals. Accordingly, the Constitutional Court, referring to the Court of Cassation rulings, has adopted a view which guarantees the right to those dismissed to a fair trial, and requires the grounds of the dismissals to be set forth, examined and evaluated. Thus, the Constitutional Court in the three decisions examined C.A. 3 ; Emin Arda Büyük, and Berrin Baran Eker Applications – 2.7.2020 confirms the tendency of the Court of Cassation to establish its decisions taking into account the circumstances of each case
Keywords : Dismissal on grounds of suspicion, fair trial, protection against termination, Constitutional Court, individual application

Kaynak Göster

APA
SUR, M., & . ( 2020). Şüphe Feshinde İşçinin Adil Yargılanma Hakkı – Anayasa Mahkemesinin Üç Kararı. Çalışma ve Toplum, 4(67), 2487-2500. https://doi.org/