Economics and Law Journal

dergi kapak
66
-2020-
Primary Language
: TR
  • Selen Uncular
Monitoring by Entrance Control Systems, Positioning Systems and Social Media in Employment Relationship Transforming with the Impact of Technology

ABSTRACT

The rapid progress of information and communication technologies increases the importance of the protection of personal data in employment relationship. Furthermore, these technologies, which enable the processing of personal data in employment relationship, are now used in a much less costly yet more intrusive manner than before, and have led to the widespread monitoring of applicants and workers in and out of the workplace. Although these monitoring practices are carried out in a variety of ways, only the ones based on electronic and biometric entrance control systems, electronic positioning systems and social media usage are evaluated in this article due to their transformative effects on the employment relationship and the fact that they are subject to a small amount of research in Turkey. These three practices were examined within the scope of labour law and data protection law legislation by taking into account judicial and international instruments and it is aimed to present fair, effective and comprehensive proposals with the potential to raise awareness for both applicants and workers, and employers
Keywords : Personal Data, Employment Relationship, Biometric, Positioning, Social Media, Monitoring
Teknolojinin Etkisiyle Dönüşen İş İlişkisinde Giriş Kontrol Sistemleri, Yer Belirleme Sistemleri ve Sosyal Medya Vasıtasıyla İzleme

ÖZ

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla ilerlemesi, kişisel verilerin iş ilişkisinde korunmasının önemini gittikçe arttırmaktadır. Zira iş ilişkisinde kişisel veri işlemeyi mümkün kılan bu teknolojiler artık eskisine göre çok daha müdahaleci şekilde ve az maliyetle kullanıldığı gibi, gerek iş başvurusunda bulunan adayların, gerekse işçilerin işyeri içinde ve dışında izlendiği uygulamaların yaygınlaşmasına yol açmıştır. Söz konusu izleme uygulamaları çok çeşitli şekillerde gerçekleştirilmekle beraber, bu makalede günümüzde ve gelecekte iş ilişkisi üzerindeki dönüştürücü etkileri ve ülkemizde az sayıda araştırmaya konu olmaları nedeniyle elektronik ve biyometrik giriş kontrol sistemlerine, elektronik yer belirleme sistemlerine ve sosyal medya kullanımına dayanan izleme uygulamaları ele alınmıştır. Bahsi geçen üç uygulama iş hukuku ve veri koruma hukuku mevzuatı kapsamında mahkeme kararları ve uluslararası düzenlemeler de dikkate alınarak incelenmiş olup hem adaylar ve işçiler, hem de işverenler açısından farkındalığı arttıracak adil, etkin ve kapsamlı öneriler sunmak amaçlanmıştır
Anahtar Kelimeler : ÖZKişisel Veri, İş İlişkisi, Biyometrik, Yer Belirleme, Sosyal Medya, İzleme

Cite This Article

APA
UNCULAR, S., & . ( 2020). Monitoring by Entrance Control Systems, Positioning Systems and Social Media in Employment Relationship Transforming with the Impact of Technology. Çalışma ve Toplum, 3(66), 1673-1700. https://doi.org/