Ekonomi ve Hukuk Dergisi

Makalenin Dili

: tr

  • Gülçin Taşkıran
Sınıf Örgütlenmesinde Yeni Deneyimler

ÖZ

Taşeronluk sistemi küçük firmalardaki ucuz işgücünden yararlanmak ve çeşitli yasal yükümlülüklerden kurtulmak için kullanılmasının yanı sıra, işçilerin örgütlenmesini engellemek amacıyla da kullanılan önemli bir araç haline gelmiştir. İş güvencesiz ve birçok temel haklarından yoksun olarak çalışan taşeron işçilerin sendikalaşamaması çalışma koşullarını her geçen gün daha kötüye götürmektedir. Ancak sendika içinde örgütlenemeyen taşeron işçileri farklı örgütlenme yolları denemeye başlamışlardır. Bu çalışmada sendikasızlaştırma aracı olarak kullanılan taşeronluk sistemindeki güvencesiz işçilerin, en temel haklarını sağlayabilmek adına, kendi aralarında kurdukları işçi derneklerinden biri olan Taşeron İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği konu edilmiştir. Derneğin örgütlenme ihtiyacı, örgütlenme süreci, kazanımları ve beklentileri dernek üyesi işçiler ve dernek yönetimi ile yapılan derinlemesine görüşmelerden yola çıkılarak ortaya konulmuştur
Anahtar Kelimeler : Taşeronluk, sendika, örgütlenme, dernek
New Experıences in Organısıng Workıng-Class

ABSTRACT

The sub-contracting system has become an important instrument used in small companies, in order to benefit from cheap labor and to avoid various legal liabilities, and also it is used to prevent organization of workers. The fact that the sub-contracting workers devoid of various fundamental rights and job security could not unionize, aggravate working conditions every passing day. However, sub-contracting workers which could not unonize within tradeunions, has begun trying to establish various forms of organization. In this study, we intend to speak of one of the worker associations, The Fraternal Association of Sub-contracting Workers, founded by workers working without job security in the sub-contracting system which is used as a ununionizing instrument, in order to provide their fundemental rights. The need of organizing of the association, its organizing process, its benefits and expectations are presented in this study, taking the interviews with the members and the administration of the association into account
Keywords : Sub-contracting, trade union, organising, association

Kaynak Göster

APA
TAŞKIRAN, G., & . ( 2011). Sınıf Örgütlenmesinde Yeni Deneyimler. Çalışma ve Toplum, 4(31), 135-162. https://doi.org/