Ekonomi ve Hukuk Dergisi

dergi kapak
31
-2011-
>>   . Sayı Diğer Makaleler

Orijinal dili

: tr

  • Mustafa Durmuş
Obama Sağlık Reformu: Kanseri Aspirinle Tedavi Etmek!

ÖZ

2008 krizinin ardından bankaları kurtarmak için trilyonlarca doların harcanması, buna karşılık çalışanların sağlık hizmetlerini elde etme konusunda zorlanmaları Amerikan halkının tepkisini artırmıştı. Öyle ki, son dönemlerde sıkça geniş katılımın sağlandığı ve ciddi bir sağlık reformu talep eden gösteriler ve eylemler yapılıyordu. Çünkü yaşanmakta olan iktisadi krize ilave olarak, ABD sağlık sisteminin krizi de önemli boyutlara ulaşmıştı ve ABD sağlık sistemi – özel sağlık sigortasına rağmen – aileleri finansal yıkıma doğru götürmekteydi. Buna karşılık sağlık reformu yasa tasarısı 212’ye karşı sadece 219 oyla, yani sınırda kabul edildi. Tek bir Cumhuriyetçi üye dahi pakete destek vermedi. Tam tersine muhafazakâr-sağ eğilimli kesimler reform karşıtı kampanyalar düzenlediler, Obama’ yı sosyalistlikle suçladılar. Sağlık reformu yasasının ABD sağlık sisteminde radikal bir dönüşüm sağlayıp sağlayamayacağı hususu hala tartışılan konuların başında geliyor.
Anahtar Kelimeler : Sağlık reformu yasası, güvencesizlik, asimetrik bilgi, prim, sağlık hizmeti
-

ABSTRACT

In the United States of America, trillions of US dollars were spent to resque the major banks and other financial instutions of Wall Street, immediately after the 2008 crisis. On the other hand, to get healthcare services became increasingly harder for working families and unemployed. This caused a public outrage and a number of rallies and mobilisations for healthcare reform were initiated by labour, community and activist organisations. Because, in addition to the existing economic crisis, healthcare in the states had reached a critical-crisis level, causing families even with private health insurance policies, to face with a financial ruin as health insurance premiums for ordinary American families continued to skyrocket. However, the US Health Care Act passed with a narrow majority of 219-212 with not a single Republican vote in favour. Conservative Republicans and right wing politicians organised “tea parties” and demonstrations against the Act, accused Obama falsely of being a socialist. Whether the socalled Health Care Reform Act is a radical change or not has still been a hot issue
Keywords : Healtcare Act, uninsured, asymmetric information, premiums, medicare

Kaynak Göster

APA
DURMUŞ, M., & . ( 2011). Obama Sağlık Reformu: Kanseri Aspirinle Tedavi Etmek!. Çalışma ve Toplum, 4(31), 59-72. https://doi.org/