Economics and Law Journal

dergi kapak
70
-2021-
Primary Language
: TR
  • Senem Ermumcu
Should the Employees of Social Assistance and Solidarity Foundation be Paid the Additional Payment? An Evaluation Within the Terms of the Supreme Court's Decisions

ABSTRACT

According to the Law no: 6772, it is set forth that employees of public institutions and the companies with more than half of their capital belongs to public institutons will receive additional remuneration for one month of each year regardless of their wage systems. The Law no. 6772 provides details about the conditions to benefit from additional remuneration, the amount of the payment In the Law, two conditions are required to be together in order to receive additional payment. The first condition is that the employer is from the institutions or organizations specified in Article 1 of the Law no. 6772. The second condition is that the persons working in these institutions or organizations within the scope have the qualifications to be worker. Social Assistance and Solidarity Foundations are public legal entities established by law. Therefore, these foundations should be evaluated within the scope of Law No. 6772
Keywords : Social Assistance and Solidarity Foundations, Additionalpayment, The Law no. 6772
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Çalışanlarına İlave Tediye Alacağı Ödenmeli midir? Yargıtay Kararları Çerçevesinde bir Değerlendirme

ÖZ

6772 Sayılı Kanun’da, kamu kurumları ile bunların sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketlerde çalışan ve işçi vasfını taşıyan çalışanlara her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye ödemesi yapılacağı öngörülmüştür. Söz konusu Kanun’da, ilave tediye hakkından yararlanma koşulları, ödemenin miktarı gibi ayrıntılara yer verilmiştir. Kanunda, ilave tediyenin söz konusu olabilmesi için iki koşulun bir arada olması aranmaktadır. Birinci koşul, işverenin 6772 sayılı Kanun’un 1. maddesinde belirtilen kamu kurum veya kuruluşlardan olmasıdır. İkinci koşul ise, kapsamda kalan kurum ve kuruluşlarda çalışan kişilerin işçi olmalarıdır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları kanunla kurulmuş kamu tüzel kişilikleridir. Bu nedenle, söz konusu vakıflar 6772 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmelidir
Anahtar Kelimeler : ÖZSosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, ilave tediye, 6772 sayılı Kanun.

Cite This Article

APA
ERMUMCU, S., & . ( 2021). Should the Employees of Social Assistance and Solidarity Foundation be Paid the Additional Payment? An Evaluation Within the Terms of the Supreme Court’s Decisions. Çalışma ve Toplum, 3(70), 2125-2150. https://doi.org/10.54752/ct.1155203