Economics and Law Journal

dergi kapak
70
-2021-
Primary Language
: TR
  • Gülsün Bozkurt
  • Berivan Çite
A Research on the Child Well-Being in Seosanal Mobile Agricultural Cycle of Turkey: The Case of Adana

ABSTRACT

A Research on the Child Well-Being in Seosanal Mobile Agricultural Cycle of Turkey: The Case of Adana Even if the concept of childhood and the arguments saying that children are also individuals, emerged in the modern age, nowadays they are still a controversial issue. The well-being perspective of a child firstly tries to determine the quality of life and the satisfaction level of each child from the point of being an individual. In this case; well-being is a concept determined by subjective feelings and experiences as well as the living conditions. The cycle of seasonal mobility for agriculture also causes children to live with their families under migration conditions, and this life has a significant effects on their childhood. The preservation of human rights and freedom for each human beings, that struggle to survive during the migration, is actually a human rights issue. Undoubtedly, children are the most effected and vulnerable ones by this situation. Nevertheless, the effect, which is a result of adult world exposures, might differs depends on the raising conditions. That research, is based on and guided by the observation of the project of prevention of child labor in seasonal mobility for agriculture, refugees who came with internal migration from different province of Turkey and be affected by Syria Crisis, took place in Çaputçu district, Seyhan Town, Adana between May to July 2017, basically aims a minor contribution in order to be a voice of children to express their social and psychological problems caused by migration
Keywords : Migration and child, The cycle of seasonal mobility for agriculture, human rights, child well-being
Türkiye’de Mevsimlik Gezici Tarım Döngüsünde “Çocuğun İyi Olma Hali” Perspektifi Üzerinden Bir İnceleme: Adana Örneği

ÖZ

Çocukluk kavramı ve çocukların da bir birey olduğu yönündeki tartışmalar modern çağla ortaya çıkmış olsa da bugün hala güncel meselelerdir. Çocuğun iyi olma hali perspektifi de öncelikle her bir çocuğun birey olma açısından yaşam kalitesini ve bundan memnun olma derecesini belirlemeye çalışır. Bu durumda; iyi olma hali bir yanda subjektif duygu ve deneyimlerin diğer yandan da yaşam koşullarının belirlediği bir kavramdır. Mevsimlik gezici tarım döngüsü, çocukların aileleriyle birlikte göç koşullarında bir yaşam sürmelerine neden olurken bu yaşamın çocukluk üzerindeki çarpıcı etkileri de dikkat çekmektedir. Göç koşullarında yaşamını sürdürmeye çalışan her bireyin sahip olduğu hak ve özgürlüklerin korunabilmesi, temelde bir insan hakları sorunudur. Şüphesiz bu durumdan en fazla etkilenen ve zarar gören çocuklardır. Fakat her çocuğun yetişkinlerin dünyasında maruz kaldığı koşullardan etkilenme durumu, gelişim sürecine göre değişebilmektedir. 2017 yılı Mayıs ayından Temmuz’a kadar Adana’nın Seyhan İlçesi, Çaputçu Mahallesi’nde Türkiye’nin farklı illerinden iç göç ile gelen ve Suriye Krizi’nden etkilenen mülteci bireylerin, “Mevsimlik Gezici Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi” projesi kapsamındaki gözlemlere dayanarak oluşturulan bu çalışma, özünde çocukların göç olgusu ekseninde yaşadığı psikolojik ve sosyal sorunları görünür kılabilme adına küçük bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır
Anahtar Kelimeler : ÖZGöç ve çocuk, mevsimlik gezici tarım, insan hakları, çocuğun iyi olma hali

Cite This Article

APA
BOZKURT, G., & ÇİTE, B., & . ( 2021). A Research on the Child Well-Being in Seosanal Mobile Agricultural Cycle of Turkey: The Case of Adana. Çalışma ve Toplum, 3(70), 2091-2124. https://doi.org/10.54752/ct.1155199