Ekonomi ve Hukuk Dergisi

dergi kapak
58
-2018-

Makalenin Dili

: tr

  • Ersin Kavi
  • Orhan Koçak
Türkiye'de Ortaöğretim Düzeyindeki Mesleki Eğitim ile İlgili Sorun Alanları ve İskandinav Ülkelerindeki Mesleki Eğitimin Türkiye'de Uygulanabilirliği

ÖZ

Bir ülkenin ekonomik ve sosyal gelişiminde eğitim sisteminin önemli bir yeri söz konusudur. Özellikle de mesleki eğitim rekabet gücü açısından oldukça büyük öneme sahiptir. Bunun için de çocuk ve gençlerin yetenekleri doğrultusunda mesleklere yönlendirilmesi gerekmektedir. Ülkemizde özellikle ortaöğretim düzeyinde mesleki yönlendirme ve mesleki eğitim konusunda oldukça köklü değişimlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda, ilgili çalışmada da hem ülkemizdeki genel eğitim sorunları hem de ortaöğretim düzeyindeki mesleki eğitim sorunları ele alınmaya çalışılmıştır. Ayrıca, son 10 yılda eğitim konusunda adından söz ettiren Finlandiya ve diğer İskandinav ülkelerindeki eğitim sistemleri genel hatlarıyla ele alınmıştır. Bununla birlikte, bu ülkelerdeki uygulamaların Türk eğitim sistemine uygulanabilirliğinin önünde ne tür engeller olduğu ve bu engellerin nasıl aşılabileceği tartışılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Education, Vocational Education, Scandinavian Education System
The Problem Areas of Vocatıonal Education at the Level of Secondary Education in Turkey and the Applıcabılıty of Vocatıonal Educatıon of Scandınavıan Countrıes in Turkey

ABSTRACT

Economic and social development of a country is related to its education system. Especially, vocational education has pretty much importance in terms of competitiveness. Therefore, children and young people should be oriented into jobs according to their skills. In this mean, vocational orientation and education at the level of secondary education is needed to the pretty important changes in Turkey. In this regard, in Turkey, both all issues of general education and vocational education system at the level of secondary level were studied in this paper. Also, in the last 10 years, Finland and other Scandinavian countries which have recently been mentioned about their approach towards education is generally studied. Together with this, it is discussed that, if any, what kind of obstacles are there in Turkey for the applicability of the models have been used in Scandinavian countries and how these obstacles can be overcome.
Keywords : Eğitim, Mesleki eğitim, İskandinav eğitim sistemi

Kaynak Göster

APA
KAVİ, E., & KOÇAK, O., & . ( 2018). Türkiye’de Ortaöğretim Düzeyindeki Mesleki Eğitim ile İlgili Sorun Alanları ve İskandinav Ülkelerindeki Mesleki Eğitimin Türkiye’de Uygulanabilirliği. Çalışma ve Toplum, 3(58), 1307-1334. https://doi.org/