Ekonomi ve Hukuk Dergisi

dergi kapak
58
-2018-

Makalenin Dili

: tr

  • Saim Aslan
  • Alper Aslan
Uzun İnce Bir Yoldayım, Sürüyorum Gündüz Gece: Tur Şoförlerinin Çalışma Pratikleri

ÖZ

Yönetimci bakış, turizm sektöründe çalışmayı insan kaynakları yönetim pratikleri altında ağırlama alt sektörlerinde incelemektedir. Taşıma alt sektöründe çalışma ihmal edilen bir alandır. Ayrıca, genellikle birçok araştırma, turizmde çalışmayı turist-çalışan etkileşimi kapsamında ele almakta ve çalışanın diğer çalışanlarla olan ilişkilerini ihmal etmektedir. Bu araştırma, turizm sektöründe çalışan tur şoförlerinin çalışma pratiklerini ele almıştır. 40 yarı-yapılandırılmış görüşmeye dayanan araştırma tur şoförlerinin eğreti çalışma yaşamlarını ve onların turistler ve çeşitli çalışanlarla olan ilişkilerini göstermiştir
Anahtar Kelimeler : Bahşiş, eğreti çalışma, tur şoförleri
I am on a Long Narrow Road, Driving All Day and Night: Work Practices of Tour Bus Drivers

ABSTRACT

Managerial gaze analyses work in tourism sector under human resources practices within the hospitality sub-sector. Work in the travel sub-sector is a neglected field. Moreover, most researches address tourism work within tourist-worker relations and neglect tourism worker’s relations with other workers. This research analyses tour drivers’ work practices in the tourism sector. Depending on 40 semi-structured interviews, the research shows the precarious work life of tour drivers and their relations with tourists and diverse workers
Keywords : Tip, precarious work, tour drivers

Kaynak Göster

APA
ASLAN, S., & ASLAN, A., & . ( 2018). Uzun İnce Bir Yoldayım, Sürüyorum Gündüz Gece: Tur Şoförlerinin Çalışma Pratikleri. Çalışma ve Toplum, 3(58), 1509-1530. https://doi.org/