Ekonomi ve Hukuk Dergisi

dergi kapak
44
-2015-

Makalenin Dili

: tr

  • Kadir Yıldırım
  • Levent Şahin
Osmanlı’dan Günümüze Mesleki Eğitimin Gelişimi

ÖZ

Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüze değin vasıflı işgücüne olan ihtiyaç ve bu ihtiyacın giderilmesinde birincil derecede önem taşıyan mesleki eğitim politikalarının gelişimini, kalkınma perspektifini de göz önünde tutarak inceleyen bu çalışma, sahip olduğu tarihsel bakış açısı ile bu alandaki önemli bir boşluğu doldurma amacını taşımaktadır. Çalışma, vasıflı işgücü ihtiyacı ve mesleki eğitim sorununun Cumhuriyet dönemine mahsus olmadığını ve hatta Osmanlı döneminde bu alanda yapılması arzu edilen hamlelerin Cumhuriyet dönemi ile birebir benzerlik taşıdığını ortaya koymaktadır
Anahtar Kelimeler : Osmanlı, Kalkınma, Mesleki Eğitim, Türkiye, Vasıflı İşgücü
Development of the Vocatıonal Training from the Ottoman Period to Present

ABSTRACT

This study, with a historical perspective from the Ottoman period to the present, aims to fill a significant gap in the literature by examining the need for skilled workforce and development of vocational training which has the primary responsibility in this context . The study reveals the fact that the need for skilled workforce and the problem of vocational training are not unique to the Republican era and targetted policies in this area during the Ottoman period overlap to a large extent with the policies of the Republican era.
Keywords : Ottoman, Development, Vocational Training, Turkey, Skilled Workforce

Kaynak Göster

APA
YILDIRIM, K., & ŞAHİN, L., & . ( 2015). Osmanlı’dan Günümüze Mesleki Eğitimin Gelişimi. Çalışma ve Toplum, 1(44), 77-112. https://doi.org/