Ekonomi ve Hukuk Dergisi

dergi kapak
72
-2022-

Makalenin Dili

: EN

  • Aslı Güleç Taşdemır
Aktivasyon Programlarında Yönetim Reformları ve Kamu İstihdam Hizmetleri: Türkiye Örneği

ÖZ

Etkinleştirme (aktivasyon) paradigmasının refah devletlerinin yeniden yapılandırılmasına etkisini konu alan birçok çalışma bulunmaktadır. Aktivasyon anlayışını yansıtan politikalar, yurttaşların ücretli çalışma yoluyla kendi refahları için daha fazla sorumluluk almaları yönünde etkinleştirilmelerine hizmet etmektedir. Aktif işgücü politikaları ise aktif refah anlayışının somutlaştığı önlemler olarak, aktivasyon anlayışının en önemli araçlarından biri olarak değerlendirilmektedir. Söz konusu politikalar formal politika reformlarına karşılık gelmektedir. İlgili yazında aktivasyon politikaları alanında prosedürel reformları konu edinen çalışmalar da önem kazanmaktadır. Bu yazın, aktif işgücü politikalarının yönetimi ya da aktivasyonun yönetişimi (management of activation) olarak tartışılmaktadır. Prosedürel reformlar özellikle Yeni Kamu Yönetimi anlayışı altında şekillenen amaçlar bağlamında yönetim ve yarı piyasalar yoluyla piyasalaşma gibi süreçleri içermektedir. Aktivasyonun yönetişimi tartışmaları yönetim reformlarının formal reformların içeriğini de etkilediğini de göstermektedir. Bu çalışma, aktif işgücü politikalarını ilgili yazındaki prosedürel reformların değerlendirilmesi ve Türkiye’de kamu istihdam hizmetlerinin sunumunda hayata geçirilen reformlar bağlamında ele almayı amaçlamaktadır. Türkiye, aktivasyon programlarının uygulanması ve kamu istihdam hizmetlerinin reformu açısından geç kalan bir ülke olarak değerlendirilebilir.
Anahtar Kelimeler : Aktivasyon, aktif işgücü reformları, yönetim reformları, kamu istihdam hizmetleri, Türkiye
Management Reforms in Activation Programmes and Public Employment Services The Turkish Case

ABSTRACT

There are many studies on the ways in which activation paradigm has been integrated into the reform of welfare states. Activation paradigm and related policies serve to activate citizens to take more responsibility for their own welfare through paid employment. Active labour market policies (ALMPs) have constituted one of the important policy fields in which active welfare understanding have been materialised and thus become a significant instrument of activation. These programs and relevant measures constitute formal policy reforms. There is also a rising literature on procedural policy reforms in the field of activation, which is about the ways that ALMPs are managed, that is, the governance of activation. Recent procedural reforms include measures shaped by the New Public Management thinking such as performance management or management by objectives, and the process of marketization through quasi markets. The debates on the governance of activation show the ways in which management reforms shape the content of activation reforms. This study attempts to evaluate those debates on procedural reforms in ALMPs through review of the relevant literature and based on the Turkish case. Turkey is a late comer in implementation of activation programmes but in the last two decades policy reforms both in ALMPs and in the ways formal policy reforms are governed and implemented have accelerated.
Keywords : Activation, active labour market policies, management reforms, public employment services, Turkey.

Kaynak Göster

APA
GÜLEÇ TAŞDEMIR, A., & . ( 2022). Management Reforms in Activation Programmes and Public Employment Services The Turkish Case. Çalışma ve Toplum, 1(72), 207-238. https://doi.org/10.54752/ct.1060800