Ekonomi ve Hukuk Dergisi

dergi kapak
72
-2022-

Makalenin Dili

: TR

  • Kübra Doğan Yenisey
Çalışanların Temel Haklarının Korunması ve Serbest Ticaret Anlaşmaları - AB Kore Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin Panel Kararı Işığında

ÖZ

2000’li yıllar sonrasında serbest ticaret anlaşmalarında yer alan çalışanların haklarına ilişkin düzenlemelerin sayısında hızlı bir artış gözlenmiştir. Türkiye’nin imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarında da örneklerine rastladığımız bu düzenlemeler, çalışanların haklarının korunması ve geliştirilmesi için yeni bir hukuki araç olarak değerlendirilebilir. Avrupa Birliği ile Kore Cumhuriyeti arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nda yer alan bu tip bir düzenlemeye ilişkin verilen 20 Ocak 2021 tarihli Panel kararı, serbest ticaret anlaşmalarında yer alan çalışanların haklarına ilişkin düzenlemelerin hukuki etkisine ilişkin tartışmaları farklı bir boyuta taşımıştır. Bu çalışmayla amaçlanan, Panel Kararını tanıtmaktan ve çalışanların sendikal özgürlüklerinin korunmasında farklı bir hukuki aracın gelişmekte olduğunu göstermekten ibarettir.
Anahtar Kelimeler : Serbest ticaret anlaşmaları, sosyal hükümler, çalışanların temel hakları, AB-Kore Panel kararı, ILO 1998 Temel Haklar Bildirgesi
Protection of Workers’ Fundamental Rights and Free Trade Agreements -In the Light of the EU-Korea FTA Panel Decision

ABSTRACT

After the 2000s, a rapid increase was observed in the number of labour clauses included in free trade agreements. Labour clauses aiming to protect workers’ fundamental rights and promote labour standards, examples of which we can see in the free trade agreements signed by Turkey, can be considered a new legal tool to protect and promote labour standards in a country. On January 20, 2021, a Panel of Experts published its Report on the Proceeding Constituted under Article 13.15 of the EU-Korea Free Trade Agreement. The Panel report brought new dimensions to the discussions relating to the legal effect of labour clauses in free trade agreements. This study aims to introduce the Panel Report and show that a different legal instrument is developing for the protection of freedom of association.
Keywords : Free trade agreements, labour /social clauses, fundamental rights of workers, EU-Korea Panel Report, ILO Declaration on Fundamental Rights

Kaynak Göster

APA
DOĞAN YENİSEY, K., & . ( 2022). Çalışanların Temel Haklarının Korunması ve Serbest Ticaret Anlaşmaları – AB Kore Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin Panel Kararı Işığında. Çalışma ve Toplum, 1(72), 41-64. https://doi.org/