Ekonomi ve Hukuk Dergisi

dergi kapak
62
-2019-

Makalenin Dili

: tr

  • Mustafa Toper
  • Aytül Ayşe Özdemir
Kişilik, Sosyal Baskınlık ve Önyargı: Eski Hükümlülere Yönelik Bir İnceleme

ÖZ

Bu çalışmada Ankara ilinde belediyelerde eski hükümlülerin istihdam edildiği birimlerde çalışanların, beş büyük kişilik özellikleri ile sosyal baskınlık düzeyleri, eski hükümlülere yönelik önyargı ve eski hükümlülerin topluma yeniden katılımlarına dair tutumları arasındaki ilişki incelenmiştir. Yapılan regresyon analizi sonucunda kişiliğin beş büyük boyutundan uyumluluğun sosyal baskınlık yönelimini negatif yönde yordadığı, uyumluluğun ve dışadönüklüğün eski hükümlülere yönelik önyargıları olumsuz yönde yordadığı, uyumluluğun eski hükümlülere mesleki eğitim sağlanmasına yönelik tutumları ve eski hükümlüler ile sosyal temasa yönelik tutumları olumlu yönde yordadığı tespit edilmiştir. Sosyal baskınlık yöneliminin eski hükümlülere yönelik önyargılarla olumlu yönde bir ilişkisi bulunurken, eski hükümlülere mesleki eğitim sağlanması ve eski hükümlülerle sosyal temasa dair tutumlarla olumsuz yönde bir ilişki tespit edilmiştir. Uyumluluk boyutu ile önyargı arasında sosyal baskınlık yöneliminin kısmi aracılık rolü yapılan analizler sonucunda ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler : Kişiliğin beş büyük boyutu, Sosyal baskınlıkYönelimi, Eski hükümlü, Önyargı,
Personality, Social Dominance and Prejudice: An analysis for Ex-offenders

ABSTRACT

In this paper, relation between big five personalities, social dominance orientation, prejudice against ex-offenders and attitudes toward reentry of ex-offenders, coworkers of ex-offenders who are employed in Ankara municipalities is analyzed. The result of regression analyze show that only agreeableness negatively predicts social dominance orientation, agreeableness and extraversion negatively predict prejudice against ex-offenders. Also agreeableness positively predicts attitudes toward occupational rehabilitation and social contact with ex-offenders. Besides it’s found that social dominance orientation is positively related to prejudice against exoffenders but negatively related to attitudes toward occupational rehabilitation and social contact with ex-offenders. Finally, it’s found that social dominance orientation has partial mediated on the agreeableness and prejudice against ex-offenders.
Keywords : Big Five personalities, Social Dominance Orientation, Prejudice against Ex-offenders

Kaynak Göster

APA
TOPER, M., & ÖZDEMİR, A., & . ( 2019). Kişilik, Sosyal Baskınlık ve Önyargı: Eski Hükümlülere Yönelik Bir İnceleme. Çalışma ve Toplum, 3(62), 1757-1786. https://doi.org/