Ekonomi ve Hukuk Dergisi

dergi kapak
24
-2010-

Makalenin Dili

: tr

  • Çiğdem Yorulmaz
Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Tanımı, Şekil Şartı, Sözleşme Yapma Serbestîsi ve Sınırları

ÖZ

Uygulamada sıkça karşılaştığımız sözleşme türlerinden birisi de belirli süreliiş sözleşmeleridir. Çoğunlukla belirsiz süreli iş sözleşmelerinin işçiye sağladığıhaklardan kurtulmak için işverenler tarafından başvurulan bir sözleşmedir. İncelememizde belirli süreli iş sözleşmelerinin 4857 Sayılı İşK. çerçevesindetanımı, şekil şartı ve sözleşme yapma serbestisi ve sınırları hakkında bilgiverilecektir
-

ABSTRACT

One of the contract types that we experience in practice is fixed termlabour agreements. It is a type of agreement adopted by employersfreguently to avoid form rights granted to employees by labouragreements of indefinite duration. In our study, information on definition, requirements and freedom oflabour agreements and limitations within the frame of Labour Law ≠4857 will be presented

Kaynak Göster

APA
YORULMAZ, Ç., & . ( 2010). Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Tanımı, Şekil Şartı, Sözleşme Yapma Serbestîsi ve Sınırları. Çalışma ve Toplum, 1(24), 203-220. https://doi.org/