Ekonomi ve Hukuk Dergisi

dergi kapak
39
-2013-

Makalenin Dili

: tr

  • Zeki Okur
6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Bakımından Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi

ÖZ

Türk İş Hukuku Mevzuatı’nda toplu iş ilişkileri ile ilgili daha önce uygulanan kanunlar olan 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu yürürlükten kaldırılarak yerine 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Aşağıda yeni kanun olan 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu bakımından sendika üyeliğinin kazanılması ve sona ermesi hem işçi hem de işveren bakımından incelenmiştir
Anahtar Kelimeler : Sendika, Sendika Üyeliği, Sendika ÜyeliğininKazanılması, Sendika Üyeliğinin Sona Ermesi.
Acquistion and Loss of Trade Union Membership in Unions and Collective Bargaining Convention on the Law No. 6356

ABSTRACT

Sendika, Sendika Üyeliği, Sendika Üyeliğinin Kazanılması, Sendika Üyeliğinin Sona Ermesi. Acquistion and Loss of Trade Union Membership in Unions and Collective Bargaining Convention on the Law No. 6356 Abstracct: Before dealing with the Turkish Labour Law applied to collective labor relations law with the 2822 Trade Unions Act No. 2821 on Collective Labour Agreement, Strike and Lockout Act repealed the Trade Unions and Collective Bargaining Agreement in place of the Law No. 6356 was enacted. No. The new law follows the 6356 Law on Trade Unions and Collective Bargaining Agreement for the acquisition and termination of membership in the union in terms of both the employee and the employer will be examined
Keywords : Trade Union, Trade Union Membership, Acquistion ofTrade Union Membership, Loss of Trade Union Membership

Kaynak Göster

APA
OKUR, Z., & . ( 2013). 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Bakımından Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi. Çalışma ve Toplum, 4(39), 69-110. https://doi.org/