Economics and Law Journal

dergi kapak
60
-2019-
Primary Language
: tr
  • Kuvvet Lordoğlu
Fragments of the Regional and Ethnic Changes in Youth’s Employment in Turkey

ABSTRACT

This work distinguishes the differences in youth employment regionally. To particularly reveal the inequalities and to emphasize the regional differences it opens up a discussion in Istanbul and in the 19 cities comprised by the Middle Eastern and South Eastern Antolian regions between 2012-16. The comparison of Istanbul as a city within a developed economy with other regions present a striking data based on gender and ethnicity. While in Istanbul as a develeoped economy the Turkish people prefer continuing with higher education and non-Turkish ones start working at an earlier age, the other regions provide data with contrary results. The comparison in terms of gender, marital status, ethnic origin and economic activity in these four years reveals also a striking profile of the young labour force
Keywords : Labour market, young employment, ethnical composition of labour, Turkey
Türkiye’de Genç İstihdamının Bölgesel ve Etnik Değişimi (2012-2016)

ÖZ

Bu çalışma gençlerin istihdamında ortaya çıkan farkları bölgesel olarak ayrıştırmaktadır. Özellikle etnik kökene dayalı olarak işgücü piyasalarında çıkan eşitsizlikleri görmek ve bölgesel farklara vurgu yapabilmek için İstanbul ile 19 ili kapsayan Orta doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri 2012-2016 yılları esas alınarak tartışmaya açılmıştır. Özellikle gelişmiş bir ekonomiye sahip olan İstanbul ile diğer bölgeler karşılaştırılması bize hem cinsiyete dayalı hem de etnik kökene dayalı birçok çarpıcı veriyi sunmaktadır. Gelişmiş bir bölge olan İstanbul’da etnik kökeni Türk olanların okumayı tercih ettikleri Türk olmayanların ise çalışmayı tercih etmeleri kıyaslanan diğer bölgeler açısından tam tersi sonuçları bize sunabilmektedir. Bu bağlamda cinsiyet, medeni durum, etnik köken ve ekonomik faaliyet açısından bu çalışmada yapılan dört yıla ait kıyaslamaların aynı zamanda 18-29 yaş grubunda genç işgücünün çarpıcı bir profilini de bize özetlemektedir
Anahtar Kelimeler : ÖZEmek piyasaları, Genç İstihdam, emeğin etnik kompozisyonu, Türkiye

Cite This Article

APA
LORDOĞLU, K., & . ( 2019). Fragments of the Regional and Ethnic Changes in Youth’s Employment in Turkey. Çalışma ve Toplum, 1(60), 437-456. https://doi.org/