Economics and Law Journal

dergi kapak
60
-2019-
Primary Language
: tr
  • Gül Yücel
Automatization in Industry and Women Labour

ABSTRACT

In this study, the effects of automation trends on the occupation groups are studied. Routine task index of occupations in Turkey are calculated and female labor force participation as well as female to male ratios in these occupations are analyzed. Further, the ability of Turkish female workers in adapting themselves to changing nature of occupations is explored by summary statistics from PIAAC survey results. We Şnd that the occupation groups that are susceptible to automation are occupied by female workers
Keywords : Premature Deindustrialization, Automation, Routine
Sanayide Otomasyon ve Kadın Emeği

ÖZ

Bu çalışmada otomasyon trendinin meslek grupları üzerindeki etkileri incelenmektedir. Çalışma kapsamında Türkiye’deki meslek gruplarının rutin yoğunluk endeksleri RYE hesaplanmış ve bu mesleklerdeki kadın-erkek işgücü oranlarıyla birlikte analiz edilmiştir. Ayrıca Türk kadın işçilerin mesleklerin değişen yapılarına hangi ölçüde uyum sağlayabildiği PIAAC anket sonuçları üzerinden araştırılmaktadır. Çalışmanın sonucuna göre otomasyona yüksek düzeyde elverişli olan meslekler aynı zamanda yoğunlukla kadın işgücü istihdam eden meslekler olarak karşımıza çıkmaktadır
Anahtar Kelimeler : ÖZOtomasyon, Rutin Yoğunluk Endeksi

Cite This Article

APA
YÜCEL, G., & . ( 2019). Automatization in Industry and Women Labour. Çalışma ve Toplum, 1(60), 457-478. https://doi.org/