Economics and Law Journal

dergi kapak
60
-2019-
Primary Language
: tr
  • A. Erinç Yeldan
Understanding Economic Growth Under the Guidance of Class Compass: Capital, Accummulation and Distribuiton under Alternative Economic Paradigms

ABSTRACT

In this study, economics of distribution, capital accummulaiton and growth are discussed both theoretically and ampirically from the ponts of vew of three contrasting paradigms of economic literature: neoclassical, marxian and neo-Keynesian Kaldorian . Based on Turkey’s most recent macroeconomic data, alternative pathways of long run equilibrium are depicted for the national economy
Keywords : Neoclassical growth, Marxian growth, Neo-Keynesian(Kaldorian) growth, steady state equilibrium, Marxian rate ofexploitation.
Sınıf Pusulası Doğrultusunda İktisadi Büyümeyi Anlamak: Almaşık İktisadi Paradigmalar Altında Sermaye, Birikim ve Bölüşüm

ÖZ

Bu çalışmada bölüşüm, sermaye birikimi ve iktisadi büyüme üzerine üç almaşık iktisadi düşünce paradigması –neoklasik, Marxgil ve yeni-Keynesçi Kaldorgil , bağlamında gerek kuramsal, gerekse ampirik düzeyde tartışılmaktadır. Türkiye ekonomisinin güncel verilerinden hareketle, ulual ekonominin uzun dönem farkıl / almaşık düşüngülerin varsayımları altında denge patikası oluşturulmakta ve karşılaştırılmaktadır
Anahtar Kelimeler : ÖZNeoklasik büyüme, Marxgil büyüme, YeniKeynesçi (Kaldorgil) Büyüme, Durağan hal dengesi, Marxgil sömürüoranı

Cite This Article

APA
YELDAN, A., & . ( 2019). Understanding Economic Growth Under the Guidance of Class Compass: Capital, Accummulation and Distribuiton under Alternative Economic Paradigms. Çalışma ve Toplum, 1(60), 279-296. https://doi.org/