Economics and Law Journal

dergi kapak
60
-2019-
Primary Language
: TR
  • Ceyhun Guler
Coup, Solidarity and Resistance: In 1980s, Relations Between European Trade Union Movement and DISK

ABSTRACT

Following the Military Coup in 1980, social and democratic rights were suspended for a period of time in Turkey. They were then restored but in a restricted manner. Turkish trade unions, particularly DISK, were negatively affected during this period. In metioned period, European trade union movement gave consequence to developments in Turkey. In this study, the solidarity of the European trade union movement with DISK and DISK trade unionists in 1980s is analysed in detail using archival documents and primary sources
Keywords : 12 September, Military Coup, Trade Union Movement, DISK, European trade union movement
Darbe, Dayanışma ve Direniş: 1980 Dönemi Avrupa Sendikal Hareketi ve DİSK İlişkileri

ÖZ

12 Eylül 1980 Askeri Darbesi, Türkiye’de sosyal ve demokratik hakların belirli bir dönem askıya alınmasına, sonrasında ise kısıtlanmasına neden olmuştur. Başta DİSK olmak üzere Türkiye sendikal hareketi bu süreçten olumsuz etkilenmiştir. Söz konusu dönemde Avrupa sendikal hareketi Türkiye’de yaşanan gelişmelerle yakından ilgilenmiştir. Bu çalışmada, 1980 döneminde Avrupa sendikal hareketinin DİSK ve DİSK’li sendikacılarla dayanışması, arşiv belgeleri ve birinci el kaynaklar ışığında detaylı bir şekilde incelenmeye çalışılacaktır
Anahtar Kelimeler : ÖZ12 Eylül, Darbe, Sendikal Hareket, DİSK, Avrupa Sendikal Hareketi

Cite This Article

APA
GULER, C., & . ( 2019). Coup, Solidarity and Resistance: In 1980s, Relations Between European Trade Union Movement and DISK. Çalışma ve Toplum, 1(60), 79-104. https://doi.org/