Economics and Law Journal

Primary Language
: tr
  • Kuvvet Lordoğlu
  • Mustafa Aslan
Change of Labour Markets of the 5 Cities Which Allow Migrants at Most: 2011-2014

ABSTRACT

This study is formed by the evaluation of some parts of formal labour force data in terms of 5 border cities. Our aim is to see and evaluate the impacts of Syrian civil war on labour markets. The 5 border cities, in this sense, host the most Syrian migrants. Border cities hosting the most Syrians outside the shelters are respectively Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa, Mardin and Kilis. AFAD Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılar 2013 Araştırma Raporu . Results of labour force data of these cities between 2011 and 2014 will be evaluated and be the case for further discussions
Keywords : Syrian Refugee, Labour Force, Labour Life
En Fazla Suriyeli Göçmen Alan Beş Kentin Emek Piyasalarında Değişimi: 2011-2014

ÖZ

Bu çalışma resmi işgücü verilerinin bir bölümünün beş sınır kenti üzerinden değerlendirilmesi ile oluşturulmuştur. Burada amaçladığımız özellikle Suriye iç savaşının iş piyasaları üzerindeki etkilerini görmek ve değerlendirmektir. Bu bağlamda incelenen beş sınır kenti en çok Suriyeli göçmenin bulunduğu veya yerleştirildiği kentlerdir. Barınma merkezleri dışında yaşayan Suriyeli Göçmenlerin en fazla bulunduğu sınır kentleri yoğunluk sırasına göre Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa, Mardin ve Kilis illeridir. AFAD Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılar 2013 Araştırma Raporu Bu illere ait işgücü verileri 2011 ve 2014 yılları arasında değerlendirilerek ek değişimin sonuçları tartışmaya açılacaktır
Anahtar Kelimeler : ÖZSuriyeli Göçmen, İşgücü, Çalışma Hayatı

Cite This Article

APA
LORDOĞLU, K., & ASLAN, M., & . ( 2016). Change of Labour Markets of the 5 Cities Which Allow Migrants at Most: 2011-2014. Çalışma ve Toplum, 2(49), 789-808. https://doi.org/