Ekonomi ve Hukuk Dergisi

Makalenin Dili

: tr

  • Meral Çakır Berzah
  • Abdurrahman Benli
İşçi ve Kamu Görevlileri Konfederasyonlarında Halkla İlişkiler Yönetimi ve Sorunları

ÖZ

Sendikaların içinde bulunduğu sıkıntılar ağırlıklı olarak dış çevrede gerçekleşen olumsuz gelişmelerle açıklanmaya çalışılmakta, sendikaların bu süreçte aktif ve etkin bir şekilde varlık gösterememeleri bu çerçevede tartışılmaktadır. Bu çalışmada, sendikaların yeterince etkin olmamalarında kendilerinden kaynaklanan nedenler halkla ilişkiler yönetimi açısından ele alınmakta ve somut örnekler üzerinden konu irdelenmektedir. Argümantatif yöntem ve mülakat yöntemi kullanılan çalışmada; işçi ve kamu görevlileri konfederasyonlarının, çevreyle etkileşimin yönetilmesinde ve toplumsal destek sağlanmasında en önemli unsurlardan biri olan halkla ilişkiler konusunda son derece yetersiz olduğu tespit edilmiştir
Public Relations Management and Related Issues in Worker and State Official’s Confederations

ABSTRACT

The distresses that unions have are predominantly tried to be explained with the negative developments of the outside environment, the unions lack of existence in an active and effective manner in such situations are being discussed in this context. In this study, autogenous reasons of unions not being sufficiently active are discussed in terms of public relations management and the subject is examined over solid examples. One of the most important elements for management of interaction between the unions and environment and providing the social support is public relations and this subject seem to be highly insufficient. Argumentative method is used in the theoretic part of the study and interview technique is used in the study. The study proposes that unions of workers and state officials are quite inefficient about public relations which is a very important factor in obtaining societal support

Kaynak Göster

APA
ÇAKIR BERZAH, M., & BENLİ, A., & . ( 2015). İşçi ve Kamu Görevlileri Konfederasyonlarında Halkla İlişkiler Yönetimi ve Sorunları. Çalışma ve Toplum, 3(46), 25-46. https://doi.org/