Economics and Law Journal

dergi kapak
37
-2013-
Primary Language
: tr
  • Ercan Akyiğit
Union Membership and It’s Security in The New System

ABSTRACT

Trade Union Act no. 2821 which has been in force for approximately 30 years was abolished by the Trade Union and Collective Labour Agreement Act no. 6356 on the date of 7 November 2012. The new act tries to include the issue of acceptance to and resignation from trade union membership by forming a new system. In the new act, security of trade union membership is regulated upon the discrimination among the work places as being under the scope of job security or not. In this study, the regulation of trade union membership security system of the new act is evaluated
Keywords : Trade Union, Security of Trade Union Membership, Trade Union Membership, Resignation from Trade UnionMembership
Yeni Sistemde Sendika Üyeliği ve Güvencesi

ÖZ

Yaklaşık otuz yıldır uygulanmakta olan 2821 sayılı sendikalar yasası 7 Kasım 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6356 Sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi yasası ile uygulamadan kalmıştır. Yeni yasa sendika üyeliğine kabul ve çekilme konusunu yeni bir sistem oluşturarak çözüme kavuşturmaya çalışmıştır. Yeni yasada sendika üyeliğinin güvencesi düzenlenirken iş güvencesi kapsamında olan olmayan iş yerleri ayırımı yapılmış sendika üyeliğinin güvencesi bu ayırım üzerinden yapılmıştır. Çalışmamızda yeni yasanın sendika üyeliğine getirdiği güvence sistemi incelenmiştir
Anahtar Kelimeler : ÖZSendika, Sendika Üyeliğinin Güvencesi, SendikaÜyeliği, Sendika Üyeliğinden Ayrılma

Cite This Article

APA
AKYİĞİT, E., & . ( 2013). Union Membership and It’s Security in The New System. Çalışma ve Toplum, 2(37), 41-90. https://doi.org/