Economics and Law Journal

dergi kapak
37
-2013-
Primary Language
: tr
  • Melda Yaman Öztürk
  • Nuray Ertürk Keskin
-

ABSTRACT

The Tobacco Regié was a multinational foreign direct investment that had emerged from the Public Debts Duyunu Umumiye system, and this system in turn signified the foreign control over Ottoman resources. Regié established a tobacco factory in Samsun in 1887. While the Regié Administration caused tobacco production to become the main source of income in Samsun and its towns, it affected economic, financial and social relations in the region. In fact as a foreign direct investment in the Ottoman Empire, in the 19th century, Samsun Regie tobacco factory can be seen as an early example of the impacts of privatization of Tekel on Samsun
Keywords : Tobacco Regié, tobacco production, Samsun, Public Debts, foreign direct investment
Tütün Sektöründe Yabancı Yatırım: Reji Deneyimi Işığında Bugünü Anlamak

ÖZ

Tütün Rejisi, Osmanlı kaynakları üzerindeki Avrupa kontrolünü açık bir statüye kavuşturan Duyunu Umumiye sistemi içinden doğan çok-uluslu bir yabancı sermaye yatırımıdır. Reji, 1887 yılında Samsun’da da bir tütün fabrikası kurmuştur. Reji İdaresi’nin kurulması tütününü bölgede başlıca geçim kaynağı olmasına yol açmış, Samsun’da iktisadi, finansal ve toplumsal ilişkileri çok boyutlu etkilemiştir. Ondokuzuncu yüzyılda Osmanlı Devleti’nde doğrudan sermaye yatırımı örneği olarak Samsun Reji Tütün Fabrikası, 2000’li yıllar Türkiyesi’nde özelleştirmesi tamamlanan Tekel’in Samsun yöresine etkilerinin erken örneğini oluşturmaktadır
Anahtar Kelimeler : ÖZTütün Rejisi, tütün üretimi, Samsun, Duyunu Umumiye, yabancı doğrudan yatırımlar

Cite This Article

APA
ÖZTÜRK, M., & KESKİN, N., & . ( 2013). Tütün Sektöründe Yabancı Yatırım: Reji Deneyimi Işığında Bugünü Anlamak. Çalışma ve Toplum, 2(37), 91-118. https://doi.org/