Economics and Law Journal

dergi kapak
39
-2013-
Primary Language
: tr
  • Kübra Doğan Yenisey
The Industrial Unionism and the Determination of Branch of Activity

ABSTRACT

Act No. 6356 on Trade Unions and Collective Agreements, like repealed Act No. 2821 on Trade Unions, adopted the industrial unionism as the compulsory basis for unionisation. The determination of the branch of activity in which the concerned workplace will be included is of particular importance in terms of the use of trade union freedoms. Nevertheless, uncertainties remain for defining boundries of the workplace concept. In addition, links with social security system may cause important problems in the implementation of legislative requirements. In this study, the different appearances of the industrial unionism in Act No. 6356 and the process of the determination of the branch of activity will be examined
Keywords : Act No. 6356 on Trade Unions and Collective Agreements, industry unionism, workplace, enterprise, main job, auxiliary job, determiantion of branch of activity
Sendikal Örgütlenmede İşkolu Esası ve İşkolunun Belirlenmesi

ÖZ

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu mülga 2821 sayılı Sendikalar Kanunu gibi sendikal örgütlenmede zorunlu işkolu esasını benimsemiştir. Bu sistemde işyerinin girdiği işkolunun tespiti, sendikal özgürlüklerin kullanılabilmesi açısından özel bir önem taşımaktadır. Ancak 2821 sayılı kanun döneminde işyerinin sınırlarının tespitindeki belirsizlikler 6356 sayılı kanun döneminde de varlığını sürdürmektedir. Üstelik sosyal güvenlik sistemiyle kurulan ilişki önemli sorunlara yol açabilecek niteliktedir. 6356 sayılı kanun hükümleri ışığında sendikal örgütlenmede işkolu esasının incelendiği bu çalışmada, işkolu esasının farklı hükümlerdeki görünüm biçimleri ve işyerinin girdiği işkolunun belirlenmesi incelenmiştir
Anahtar Kelimeler : ÖZ6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş SözleşmesiKanunu, işkolu sendikacılığı, işyeri, işletme, asıl iş, yardımcı iş, bağlıyer, işkolu tespiti

Cite This Article

APA
DOĞAN YENİSEY, K., & . ( 2013). The Industrial Unionism and the Determination of Branch of Activity. Çalışma ve Toplum, 4(39), 43-68. https://doi.org/