Economics and Law Journal

dergi kapak
38
-2013-
Primary Language
: tr
  • Bilge Çoban
-

ABSTRACT

In this day and age, despite the harsh conditions and challenges against unionization there has been new organization experiences all over the world and in Turkey as well. New examples for the working class increase the numbers of workers daring to join unions and the trend of recruiting new members among trade unions. Trade unions, which represent the collective interests of the working class, are in this period making efforts to pass up the defence position to fight back and get reorganized. The object and the primary subject of this paper is to explore the reasons behind trends of recruiting new members, the newly-emerging strategies of the trade unions and their thecniques and means of organizing in Turkey
Keywords : Trade union, crisis of the union movement, organising, strategy
Sendikal Örgütlenmede Yeni Deneyimler ve Değişen Stratejiler

ÖZ

Günümüzde sendikalaşmayı engelleyen tüm olumsuz koşullara ve zorluklara karşın dünyada ve Türkiye’de yeni örgütlenme deneyimleri yaşanmakta, işçi sınıfının hanesindeki örneklerin sayısı artmakta, sendikalı olmayı göze alan işçilerin ve örgütlenme eğilimi içerisinde olan sendikaların sayısı artmaktadır. İşçi çıkarlarının toplu ifadesi demek olan sendikaların, savunma konumlarından yeni örgütlenme deneyimleri yaratarak çıkmaya çalıştıkları bu dönemde, Türkiye’de yeni örgütlenme eğilimlerine neden olan koşulları incelemek, sendikaların oluşturdukları yeni stratejileri, örgütlenme faaliyetlerinde kullandıkları araç ve yöntemleri araştırmak bu çalışmanın amacını ve konusunu oluşturmaktadır
Anahtar Kelimeler : ÖZSendika, sendikal hareketin krizi, örgütlenme, strateji

Cite This Article

APA
ÇOBAN, B., & . ( 2013). Sendikal Örgütlenmede Yeni Deneyimler ve Değişen Stratejiler. Çalışma ve Toplum, 3(38), 375-412. https://doi.org/