Economics and Law Journal

dergi kapak
38
-2013-
Primary Language
: tr
  • Derya Demirdizen
-

ABSTRACT

This study analyzes the recent policies that attempt to regulate irregular labor migration in Turkey. Specifically we discuss the challenges domestic migrant women workers, whose numbers are gradually increasing, face by examining the existing research on migrant women and current migration regulations. Our findings show that both the specificities of the domestic work conditions and the official labor migration regulations leave the migrant women workers vulnerable to exploitation.
Keywords : Women migration to Turkey, domestic migrant women workers, migrant caregivers, migration regulations in Turkey
Türkiye’de Ev Hizmetlerinde Çalışan Göçmen Kadınlar: Yeni Düzenlemelerle Yarı Köle Emeğine Doğru mu?

ÖZ

Bu çalışma, Türkiye’de düzensiz göçün düzenlenmesine yönelik olarak son yıllarda yapılan girişimleri analiz etmektedir. Bu bağlamda, nüfusları giderek artan ev işçisi göçmen kadınların Türkiye’deki göç düzenlemelerinden kaynaklanan sorunları tartışılmaktadır. Bu araştırmada, kadın göçü üzerine yapılan mevcut araştırmalar ve yasal düzenlemeler incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, hem yasal düzenlemelerin hem de ev işlerinin özgül koşullarının kadınları önemli bir sömürü ilişkisine maruz bıraktığı tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Türkiye’ye kadın göçü, göçmen ev işçileri, göçmen bakıcılar, Türkiye’de göç düzenlemeleri.
Anahtar Kelimeler : ÖZTürkiye’ye kadın göçü, göçmen ev işçileri, göçmen bakıcılar, Türkiye’de göç düzenlemeleri

Cite This Article

APA
DEMİRDİZEN, D., & . ( 2013). Türkiye’de Ev Hizmetlerinde Çalışan Göçmen Kadınlar: Yeni Düzenlemelerle Yarı Köle Emeğine Doğru mu?. Çalışma ve Toplum, 3(38), 325-346. https://doi.org/