Economics and Law Journal

dergi kapak
40
-2014-
Primary Language
: tr
  • Savaş Taşkent
  • Dilek Kurt
Protection of Women Workers under International Regulations and Turkish Labour Legislation

ABSTRACT

After the women took place as workers, the necessity of protecting thewomen in the worklife has arised. The protection was firstly held by theinternational organizations and for this purpose various rules conventions anddirectives have been enacted, which are designed to promote the equality betweenmen and women and to prevent the gender inequality. These regulations containprovisions on various measures such as the ones, which abolish the incomeinequality, design the limitation of working hours, and declare the workplaces andtypes of work, which are not suitable for the women workers. In the course of time, the international regulations regarding the protection ofwomen employees have also had an impact on turkish law. Turkish constitutionstates that the men and women workers have the equal rights, however the womanemployees are granted by special rights in terms of working conditions. Theseconstitutional principles have already been adopted by the turkish labourlegislation. This article discusses the harmonization of the Turkish Labour Act No. 4857,which was enacted in 2003, and the further related legislation in Turkey to theinternational rules, especially to the ILO conventions and to the directives of theEuropean Union. In conclusion, the author points out the fact that, the turkish andinternational legislation have already been successfully harmonized to a wideextent, whereas the development of the legal practice in the same way has failed
Keywords : Women worker, protection of women rights, international regulations(conventions and directives), constitution, labour act no. 4857, equality principle, status of motherhood, harassment, protection against wrongful termination, severance pay, mentality.
Uluslararası Düzenlemeler Çerçevesinde Türk İş Mevzuatında Kadın İşçinin Korunması

ÖZ

Kadınların çalışma yaşamında işçi sıfatıyla yer almaya başlamaları üzerine,onların korunması ihtiyacı kendini göstermiştir. Koruma önce uluslar arasıkuruluşlar tarafından gerçekleştirilmeye çalışılmış; bunun için kadın-erkek eşitliğinisağlamaya ve cinsiyet temeli üzerinde yapılan ayrımlara son vermeye yönelik olmaküzere, çeşitli düzenlemeler sözleşme ve yönergeler kabul edilmiştir. Budüzenlemelerde başta ücret eşitsizliğinin giderilmesi, kadının çalıştırılamayacağı işlerile durumların belirlenmesi, çalışma zamanlarının sınırlanması olmak üzere, çeşitliönlemler öngörülmüştür. Kadının korunmasına ilişkin uluslararası düzenlemeler zamanla Türk hukukunu daetkilemiştir. Anayasamızda kadınlar ile erkeklerin eşit haklara sahip olduklarıvurgulanmış; kadınların çalışma şartları bakımından özel olarak korunacakları ifadeedilmiştir. Anayasada bu konuda öngörülen ilkeler Türk iş mevzuatına dayansıtılmış bulunmaktadır. Bu makalede, kadın işçilerin korunması bakımından 2003 yılında kabul edilen 4857sayılı İş Kanunu’nun ve ilgili mevzuatın uluslararası normlarla, özellikle ILOSözleşmeleri ile AB Yönergeleri ile uyumu değerlendirilmeye çalışılmıştır. Sonuçta,bu konuda mevzuatta büyük ölçüde uyum sağlandığı saptanmakla birlikte,uygulamanın aynı yönde gelişmediğine de işaret edilmiştir
Anahtar Kelimeler : ÖZKadın işçi, kadının korunması, uluslararası düzenlemeler(Sözleşmeler, Yönergeler), Anayasa, 4857 sayılı İş Kanunu, eşitlik ilkesi, analıkdurumu, taciz, feshe karşı koruma, kıdem tazminatı, zihniyet.

Cite This Article

APA
TAŞKENT, S., & KURT, D., & . ( 2014). Protection of Women Workers under International Regulations and Turkish Labour Legislation. Çalışma ve Toplum, 1(40), 29-50. https://doi.org/