Economics and Law Journal

dergi kapak
40
-2014-
Primary Language
: tr
  • Çiğdem Vatansever
A New Dimension in Risk Management : Psychosocial Hazards and Risks

ABSTRACT

Psychosocial risks, compared to other risk groups, the lesser-known area of occupational health and safety. Increasing workload, working hours and the pace of work, cause many negative effects on employees in today’s worklife. These negative effects also results some unintended consequences such as low organizational commitment and absenteeism. The new Turkish occupational health and safety law 6631 , has made it mandatory to carry out risk assessment in enterprises for the purpose of taking preventive measures. Documentation and guidelines on psychosocial risk assessment is quite limited. This paper aims to identify the factors that prevents the full evaluation of pscyhosocial risks and discuss possible solutions
Keywords : Psychosocial hazards and risks, Risk Assessment, Stress
Risk Değerlendirme’de Yeni Bir Boyut: Psikososyal Tehlike ve Riskler

ÖZ

Psikososyal riskler; diğer risk gruplarıyla karşılaştırıldığında iş sağlığı ve güvenliği alanının az bilinen bir boyutudur. Son yıllarda artan iş yükü, çalışma saatleri, çalışma temposu gibi unsurlar çalışanların üzerinde stres başta olmak üzere olumsuz pek çok etkiye yol açmaktadır. Bu olumsuz etkiler aynı zamanda işyerine bağlılığın azalması, devamsızlıkların artması gibi istenmeyen sonuçları doğurmaktadır. 6631 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu, önleyici tedbirlerin alınması amacıyla işletmelerde risk değerlendirme yapılmasını zorunlu kılmıştır. Risk değerlendirme ile ilgili doküman ve rehberlerde psikososyal risklerin nasıl belirleneceğine ilişkin açıklamalar kısıtlı ve oldukça yetersizdir. Bu inceleme, psikososyal risklerin tam olarak değerlendirilebilmesini engelleyen unsurları tanımlamayı ve çözüm önerilerini tartışmayı hedeflemektedir
Anahtar Kelimeler : ÖZPsikososyal tehlike ve riskler, Risk Değerlendirme, Stres A new dimension in risk management : Psychosocial hazards and risks

Cite This Article

APA
VATANSEVER, Ç., & . ( 2014). A New Dimension in Risk Management : Psychosocial Hazards and Risks. Çalışma ve Toplum, 1(40), 117-138. https://doi.org/