Economics and Law Journal

dergi kapak
40
-2014-
Primary Language
: tr
  • Güneş Kolsuz
  • A. Erinç Yeldan
-

ABSTRACT

In this paper we attempt to investigate technical aspects of the sources of the post-1980 growth path in Turkey. Sectorial data over the post 1980 era reveal that the industrial sectors have generally been reduced to a secondary position as the domestic economy redirected its priorities towards services and construction. Furthermore, our growth decomposition analysis suggests that sources of growth over this period came largely from accumulation of imported capital, and that the sources from gains in labor employment and technical productivity enhancements had been on a declining path.
1980 Sonrası Türkiye Ekonomisinde Büyümenin Kaynaklarının Ayrıştırılması

ÖZ

Bu çalışmada 1980 sonrası dönemin ekonomik büyümenin kaynakları üzerine olan etkilerinin teknik boyutlarının irdelenmesi amaçlanmaktadır. Ulusal ekonominin sektörel dağılımına ilişkin veriler Türkiye’de 1980 sonrasında sanayi sektörlerinin göreceli olarak önemini yitirdiği ve hizmetler ve inşaat sektörlerine dayalı bir büyüme süreci yaşandığını belgelemektedir. Ulusal gelirin büyümesinin kaynaklarına ilişkin teknik faktör üretkenliği analizi ise büyümenin büyük ölçüde sermaye faktörünün birikiminden kaynaklandığını; emek girdisinin ve verimlilik kazanımlarının büyüme sürecini açıklamada özellikle 2000 sonrasında katkısının azalmakta olduğunu vurgulamaktadır.

Cite This Article

APA
KOLSUZ, G., & YELDAN, A., & . ( 2014). 1980 Sonrası Türkiye Ekonomisinde Büyümenin Kaynaklarının Ayrıştırılması. Çalışma ve Toplum, 1(40), 49-66. https://doi.org/