Ekonomi ve Hukuk Dergisi

dergi kapak
69
-2021-

Makalenin Dili

: TR

  • Senem Ermumcu
Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Hizmet Tespitinde Prime Esas Kazançların İspatı

ÖZ

Sistem olarak tanınan sosyal güvenliğin amacı, sigortalıyı sosyal risklere karşı korumaktır. Sosyal güvenlik sistemimizde benimsenen zorunluluk ve re’sen tescil ilkeleri gereği sigortalılık çalışmaya başlama ile kendiliğinden doğmaktadır. Primli sistemin benimsendiği ülkemizde, işveren tarafından bildirilmeyen ya da Kurumca tespit edilemeyen sigortalılık süreleri için hizmet tespit davası oldukça önemlidir. Bu davada hem çalışma olgusu hem de prime esas kazançlar tespit edilmektedir. Ancak yüksek mahkeme tarafından her iki tespit için benimsenen usûl ilkeleri farklıdır. Bu çalışmada, hizmet tespiti davasında doğal sonuç olarak tespit edilen prime esas kazançların ve gerçek ücretin ispatı meselesi incelenecek ve yargı kararları irdelenecektir
Anahtar Kelimeler : Sosyal Güvenlik Hakkı, Sigortalılık, Hizmettespiti, Prime Esas Kazançların Tespiti, Gerçek Ücret, İspat Hakkı
Proof of Insurable Earning in Service Detection in the Social Security Law

ABSTRACT

The aim of social security, known as a system is to protect the insured against social risks. In accordance mandatory insurance principle adopted in our social security system and the principles of direct registration, insurance arises automatically when starting work. However, the service detection actions is very important for insurance periods that are not notified by the employer or determined by the Institution in our country where the social security system with social contributions has been adopted, In this case, both working case and insurable earning on social security contributions are determined. However, the procedural principles adopted by the high court for both determinations are different. In this study, the proof of insurable earning and real wages determined as a natural result in the service detection actions and judicial decisions will be examined
Keywords : Right to social security, insurance status, service detection, determination of insurable earning, real wage, right of proof

Kaynak Göster

APA
ERMUMCU, S., & . ( 2021). Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Hizmet Tespitinde Prime Esas Kazançların İspatı. Çalışma ve Toplum, 2(69), 899-928. https://doi.org/10.54752/ct.1155043