Ekonomi ve Hukuk Dergisi

Makalenin Dili

: tr

  • Şenol Öztürk
Güney Afrika’nın Siyah Ekonomik Güçlendirme Stratejisi

ÖZ

Güney Afrika 1994 yılında yeni demokratik rejime geçtikten sonra, yüz yıllık ayrımcı politikaların ürettiği eşitsiz ekonomik yapıyı dönüştürmek için kitlesel bir toplumsal güçlendirme programını hayata geçirmeye başladı. Çok iyi ideallerle başlatılan programlar sahip olunan olumsuz koşullar ve kayırmacılık gibi uygulama problemleri nedeniyle bazı kesimlerde hayal kırıklığına yol açmıştır. Bu güne kadar eğitim, alt yapı hizmetlerine erişim, yoksulluk gibi alanlarda belirli iyileşmeler elde edilmekle birlikte, güçlendirme programının başlangıçta belirlediği misyon ve vizyonu gerçekleştirmek için daha kat edilmesi gereken epey bir yolun olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir. Küreselleşme sorunlarının tüm ülkeler için ortak yönlerinin görüldüğü ve sosyal yatırım politikalarının öneminin vurgulandığı bir zaman diliminde, bünyesinde sosyal yatırım uygulamalarını da barındıran ve ekonomik-etkinlik sosyal adalet ikileminde sürdürülmeye çalışılan Güney Afrika Siyah Güçlendirme Stratejisi karşılaştırmalı sosyal politika literatürüne katkı yapmak amacıyla ele alınmıştır.
Black Economic Empowerment Strategy of South Africa

ABSTRACT

After moving to a new democratic regime in 1994, South Africa began to implement a social empowering program in order to transform the unequal economic structure resulting from hundredyear lasting discriminative policies. The programs starting with good intentions, later on caused disappointment in some circles due to unfavorable conditions and practical problems such as favoritism. Although some improvements have been made in e.g. poverty, education and access to infrastructure services, it is generally accepted that there is a lot to do in order attain the initial vision and mission of the empowerment strategy. When common dimensions of globalization problems for all countries are occured and the importance of social investment policies are stressed; in order to contribute to comparative social policy literature, this study deals with the South African Black Empowerment Strategy which also includes social investment policies and has been executed under a dilemma of economic efficiency and social justice.

Kaynak Göster

APA
ÖZTÜRK, Ş., & . ( 2014). Güney Afrika’nın Siyah Ekonomik Güçlendirme Stratejisi. Çalışma ve Toplum, 4(43), 125-160. https://doi.org/