Ekonomi ve Hukuk Dergisi

dergi kapak
61
-2019-

Makalenin Dili

: tr

  • Hüseyin Yener Erköse
Basit Denetim Yeniden: Türkiye’de Tatil Köylerinde Emek Denetimi

ÖZ

Türkiye’de ucuz ve vasıfsız işgücüne dayanan emek-yoğun turizm sektörünün serpilmesi 1980 askeri darbesi ile birlikte dayatılan ihracat öncelikli ekonomik düzen içinde gerçekleşir. Darbeden sonra örgütsüzleştirilen işçi sınıfı üzerinde yükseltilen bu düzenin parçası olarak Türkiye’nin güney sahillerinde yatırımcılara sunulan çeşitli teşviklerle kitlesel turizm hizmeti veren tatil köyleri inşa edilir. Özellikle yabancı turistlere kitlesel tatil hizmetleri sunan tatil köyleri yeni ekonomik modelde ülkeye döviz girdisi sağlamanın bir aracı olarak kurgulanmıştır. Tarımdan zamanla çözülen işgücünü de istihdam etmeye başlayan tatil köyleri hem fiziksel hem de duygusal emek talep eden sezonluk işleri bir araya getiren işyerleridir. Kitlesel tatil hizmetlerinin üretildiği bu işyerlerinde emek denetimi çeşitli mekanizmalar aracılığıyla sağlanır. Bu yazıda bu emek denetim biçimlerinden biri olan basit denetim konu edilmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanıldığı gelişmiş kapitalist işletmeler olan ve müşterilerle yakın hizmet ilişkisinin kurulduğu tatil köylerinde son yıllarda basit denetimin ağırlık kazandığı işçiler ve yöneticiler tarafından dile getiriliyor. Basit denetimi gerekli kılan şartlar nelerdir? Tatil köylerinde basit denetimin hangi öğeleri gözlemlenmektedir? Katılımcı gözlem ve derinlemesine mülakatlara dayanan saha araştırmasından elde edilen veri turizm firmaları arasında giderek yoğunlaşan rekabete işaret etmektedir
Anahtar Kelimeler : Emek süreci, hizmet işçileri, basit denetim, Taylorizm
Simple Control Redux: Labor Control in Holiday Villages

ABSTRACT

The growth of the labor-intensive tourism sector in Turkey that employs a cheap, non-skilled labor force takes within the exportoriented economic model imposed by the 1980 military coup. As part of this new model rising upon a working class that remained disorganized after the coup, holiday villageswere built along the southern coasts of Turkey through various public incentives provided to entrepreneurs. Serving especially international tourists, holiday villages are entrusted with earning foreign currency within the new economic model. Absorbing the workforce that dissolve from the agriculture sector over time as well, holiday villages are workplaces that bring together seasonal jobs that demand both physical and emotional labor. In these sites of mass production of leisure services, labor control is executed through various mechanisms. This article deals with simple control as one of these mechanisms. Worker and manager interviewees mention that simple control is accentuated recently in such a developed capitalist workplace where empathy and ‘high-touch’ is part of service and information and communication technologies are utilized. Why is simple control accentuated recently? What are its elements observed in holiday villages?Data from field research based on participant observation and in-depth interviews points to the intensification of competition among firms
Keywords : Labor process, service workers, simple control, Taylorism

Kaynak Göster

APA
YENER ERKÖSE, H., & . ( 2019). Basit Denetim Yeniden: Türkiye’de Tatil Köylerinde Emek Denetimi. Çalışma ve Toplum, 2(61), 1069-1092. https://doi.org/