Economics and Law Journal

dergi kapak
44
-2015-
Primary Language
: tr
  • Yasemin Nemlioğlu Koca
The Perception of Gender Discrimination and Prejudice in Maritime: A Research on the Students of Barbaros Maritime School

ABSTRACT

The distinctive feature of maritime is that it carried out in an international environment involving multidisciplinary knowledge. This distinctive feature is include challenging conditions on maritime education and business life. Compared to other sectors, the effects of these conditions are felt more intensely on women. As in many countries of the world, practical applications in the maritime sector in Turkey bears the traces of gender discrimination and prejudices. The discourses based discrimination and prejudice as “this is a profession for men, women are not suitable for this profession and they bring bad luck to the ship” leads to women move away from this profession. Furthermore, this perception is importance decisive on their overall performance In this study attempted to be determined the perceptions of gender discrimination and prejudice of students attending in higher education of maritime in Turkey with an empirical case in Kocaeli University, Barbaros Maritime School. The study is going to use the survey technique for gathering the proper data.
Keywords : Maritime Education, Gender Discrimination, Prejudice
Denizcilikte Cinsiyet Ayrımcılığı ve Önyargı Algısı: Barbaros Denizcilik Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

ÖZ

Denizcilik sektörünün ayırt edici özelliği, çok disiplinli bilgi içeren uluslararası bir ortamda yürütülür olmasıdır. Bu ayırt edici özellik, denizcilik eğitimi ve iş yaşamında zorlayıcı koşullar içerir ve diğer sektörlere göre bu koşulların etkileri kadınlar üzerinde daha yoğun hissedilir. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi, Türkiye’de de denizcilik sektöründeki uygulamalar kadınlara yönelik cinsiyet ayrımcılığı ve önyargının izlerini taşımaktadır. “Bu erkeklere göre bir meslektir, kadınlar bu meslek için uygun değildir ve gemiye kötü şans getirir” gibi ayrımcılığa ve önyargıya dayalı söylemler kadınların bu meslekten uzaklaşmasına neden olmaktadır. Ayrıca, bu algı kadınların genel performanslarında önemli bir belirleyicidir. Bu çalışmada Kocaeli Üniversitesi Barbaros Denizcilik Yüksekokulu’nda yapılan çalışma örnek alınarak Türkiye’de denizcilik eğitiminde cinsiyet ayrımcılığı ve öğrencilerin önyargı algıları belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada uygun verileri toplamak için anket tekniği kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler : ÖZDenizcilik Eğitimi, Cinsiyet Ayrımcılığı, Önyargı

Cite This Article

APA
NEMLİOĞLU KOCA, Y., & . ( 2015). The Perception of Gender Discrimination and Prejudice in Maritime: A Research on the Students of Barbaros Maritime School. Çalışma ve Toplum, 1(44), 151-176. https://doi.org/