Ekonomi ve Hukuk Dergisi

dergi kapak
60
-2019-

Makalenin Dili

: tr

  • Serdal Bahçe
  • Ahmet H. Köse
Uzun Durgunluk ya da Yapısal Kriz: Kriz İktidarının Krizine Dair Gözlemler

ÖZ

Türkiye Ekonomisi çok uzun bir süredir yapısal bir krizin içinde debelenmektedir. Bu yapısal kriz tekil makroiktisadi değişkenlerin oynaklığından ziyade Türkiye kapitalizminin dünya kapitalizmine eklemlenme tarzından kaynaklanmaktadır. Son bir yıldır yapısal krizin tüm eğilimleri açıkça ortaya çıkmış durumdadır. Yapısal krizin bir sermaye birikimi krizi olduğu bazı yapısal değişkenlerin gidişatından bellidir. K3ar sıkışması ve yükselen işsizlik bunlardan sadece birkaçıdır
Anahtar Kelimeler : Türkiye, yapısal kriz, sermaye birikimi
Long Stagnation or a Structural Crisis? Observations on the Crisis of the Crisis Government

ABSTRACT

Economy of Turkey has long been struggling against a structural crisis. Instead of the volatility in some basic macroeconomic indicators, this structural crisis has been directly emanating from the mode of articulation of the Turkish economy into World Capitalism. For about a year, the inevitable tendencies of this structural crisis have revealed themselves. The adverse developments in some structural variables point to the fact that this structural crisis is also a crisis in capital accumulation. Profit squeeze and increasing structural unemployment are few of them
Keywords : Turkey, structural crisis, capital accumulation

Kaynak Göster

APA
BAHÇE, S., & KÖSE, A., & . ( 2019). Uzun Durgunluk ya da Yapısal Kriz: Kriz İktidarının Krizine Dair Gözlemler. Çalışma ve Toplum, 1(60), 411-422. https://doi.org/