Ekonomi ve Hukuk Dergisi

Makalenin Dili

: tr

  • Can Şafak
Türkiye’de İki Düzeyli Toplu Pazarlık Arayışı: Dokumacılık İşkolu Örneği (1966–1980)

ÖZ

-

ABSTRACT

Kaynak Göster

APA
ŞAFAK, C., & . ( 2010). Türkiye’de İki Düzeyli Toplu Pazarlık Arayışı: Dokumacılık İşkolu Örneği (1966–1980). Çalışma ve Toplum, 3(26), 133-168. https://doi.org/