Economics and Law Journal

Primary Language
: tr
  • Can Şafak
-

ABSTRACT

Türkiye’de İki Düzeyli Toplu Pazarlık Arayışı: Dokumacılık İşkolu Örneği (1966–1980)

ÖZ

Cite This Article

APA
ŞAFAK, C., & . ( 2010). Türkiye’de İki Düzeyli Toplu Pazarlık Arayışı: Dokumacılık İşkolu Örneği (1966–1980). Çalışma ve Toplum, 3(26), 133-168. https://doi.org/