Ekonomi ve Hukuk Dergisi

dergi kapak
76
-2023-

Makalenin Dili

: EN

  • Pelin Kılınç
  • Merve Sefa Yılmaz
Yoksul Hanelerin Yaşam Koşullarını Etkileyen Sosyo-ekonomik Durumların Tespiti: Elazığ Örneği

ÖZ

Bu çalışmada insani düzeydeki ihtiyaçlara ulaşmada yoksul hanelerin sosyoekonomik durumlarının betimsel bir analizi yapılmıştır. Böylece yoksulluğun bireylerin yaşam koşullarını nasıl etkilediği tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma yoksulluğun yoksulluk içinde yaşayan hanelerin yaşam koşullarını nasıl derinleştirdiğini ve bunu yoksul fertlerin anlatımları ve deneyimleri ile ortaya koyması açısından önemlidir. Araştırmanın örneklemini amaçlı örnekleme yöntemlerinden kartopu tekniğiyle belirlenmiş kırk beş hane oluşturmaktadır. Her hanede ebeveynlerden sadece biri ile görüşme yapılmıştır. Araştırmanın verileri ise yarı yapılandırılmış görüşme formundan elde edilen verilerin sonuçlarına dayanmaktadır. Araştırma nitel bir araştırma olup betimlemeye dayalı bir durum tespit çalışmasıdır. Yoksul fertlerin yaşam profilleri ve koşullarının nasıl olduğunu daha iyi anlayabilmek adına yapılan bu çalışma neticesinde kişilerin yoksulluğu derin bir şekilde yaşadıkları tespit edilmiştir. Hane bazlı ve bireysel açıdan yoksulluğun belirleyicileri olarak ele alınmaya çalışılan bu çalışmada hanelerin sosyoekonomik durumları, barınma, beslenme, giyim gibi temel ihtiyaç alanlarındaki eksiklikleri ve muhtaçlık durumları tespit edilmeye çalışılmıştır
Anahtar Kelimeler : Yoksulluk, yoksulluk göstergeleri, yoksulların yaşam koşulları, sosyoekonomik profil, Elazığ’da yoksulluk
The Determination of Socioeconomic Situations that Affect the Life Conditions of Poor Households: The Case of Elazığ

ABSTRACT

Bu çalışmada insani düzeydeki ihtiyaçlara ulaşmada yoksul hanelerin sosyoekonomik durumlarının betimsel bir analizi yapılmıştır. Böylece yoksulluğun bireylerin yaşam koşullarını nasıl etkilediği tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma yoksulluğun yoksulluk içinde yaşayan hanelerin yaşam koşullarını nasıl derinleştirdiğini ve bunu yoksul fertlerin anlatımları ve deneyimleri ile ortaya koyması açısından önemlidir. Araştırmanın örneklemini amaçlı örnekleme yöntemlerinden kartopu tekniğiyle belirlenmiş kırk beş hane oluşturmaktadır. Her hanede ebeveynlerden sadece biri ile görüşme yapılmıştır. Araştırmanın verileri ise yarı yapılandırılmış görüşme formundan elde edilen verilerin sonuçlarına dayanmaktadır. Araştırma nitel bir araştırma olup betimlemeye dayalı bir durum tespit çalışmasıdır. Yoksul fertlerin yaşam profilleri ve koşullarının nasıl olduğunu daha iyi anlayabilmek adına yapılan bu çalışma neticesinde kişilerin yoksulluğu derin bir şekilde yaşadıkları tespit edilmiştir. Hane bazlı ve bireysel açıdan yoksulluğun belirleyicileri olarak ele alınmaya çalışılan bu çalışmada hanelerin sosyoekonomik durumları, barınma, beslenme, giyim gibi temel ihtiyaç alanlarındaki eksiklikleri ve muhtaçlık durumları tespit edilmeye çalışılmıştır

Kaynak Göster

APA
KILINÇ, P., & YILMAZ, M., & . ( 2023). The Determination of Socioeconomic Situations that Affect the Life Conditions of Poor Households: The Case of Elazığ. Çalışma ve Toplum, 1(76), 235-262. https://doi.org/10.54752/ct.1241230