Ekonomi ve Hukuk Dergisi

dergi kapak
35
-2012-

Makalenin Dili

: tr

  • Mihrican Zorlu Günok
  • Selda İldan Çalım
İşyerinde Damgalama ve Ayrımcılık Faktörü Olarak HIV/AIDS

ÖZ

Damgalama ve ayrımcılık HIV/AIDS’le yaşayan insanların hayat kalitelerini olumsuz yönde etkileyen iki önemli kavramdır. HIV/AIDS’le yaşayan insanların, sadece belirli alanlarda değil bir bütün olarak tüm yaşam alanlarında karşılaştıkları bir sorun olan damgalama ve ayrımcılığın en fazla hissedildiği yerlerden biri işyerleridir. Kişilerin biyolojik ve toplumsal anlamda kendilerini yeniden üretebilmeleri için ihtiyaç duydukları gelirin en önemli kaynaklarından biri olan ücretli çalışmanın, damgalama ve ayrımcılık yoluyla engellenmesi, HIV/AIDS gibi kronik bir sağlık sorunuyla yaşamlarını sürdüren insanların sağlıkları üzerinde de olumsuz etkiler yaratmaktadır. Bu çalışmada işyerinde HIV/AIDS’le yaşayan insanlara yönelik damgalama ve ayrımcılığın ne şekilde ortaya çıktığı ve bunun HIV/AIDS’le yaşayan insanlar üzerinde ne gibi etkileri olduğu ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler : HIV/AIDS, damgalama, ayrımcılık, işyerinde damgalama ve ayrımcılık
-

ABSTRACT

Stigmatization and discrimination are the two important concepts that negatively affect people who have to live with HIV/AIDS. Workplaces are one of the many places where people who live with HIV/AIDS meet with stigmatization and discrimination which are felt by them not only in some specific places, but also in every stage and field of their lives. One of the most important resources of income by which individuals continue their lives both biologically and socially and recreate themselves is gainful occupation. But professional lives of individuals, who have HIV/AIDS which is a chronic health problem, are prevented through stigmatization and discrimination. This prevention also affects health of these individuals negatively. In this study, the questions of in what way the stigmatization and discrimination of individuals with HIV/AIDS emerge, and what kind of effects they have on these individuals, will be analyzed.
Keywords : HIV/AIDS, Stigmatization, Discrimination, stigmatization and discrimination in workplaces

Kaynak Göster

APA
ZORLU GÜNOK, M., & ÇALIM, S., & . ( 2012). İşyerinde Damgalama ve Ayrımcılık Faktörü Olarak HIV/AIDS. Çalışma ve Toplum, 4(35), 165-188. https://doi.org/