Ekonomi ve Hukuk Dergisi

dergi kapak
35
-2012-

Makalenin Dili

: tr

  • Mustafa S. Özbek
İşe İade Davasında Davacı İşçinin Tedbiren İşe İadesi

ÖZ

İşveren, geçerli bir sebep olmadan iş sözleşmesini feshederek işçiyi işten çıkarırsa, iş güvencesi kapsamında işçi, iş mahkemesinden işe iadesi yönünde bir hüküm verilmesini talep etme hakkına sahiptir. İş iade davasında yargılama süreci uzun zaman alabilir. İşçi, işe iadesine hükmedilene kadar, çalışmak zorundadır. Yargılama sürecinde işçi, mahkeme kararıyla tedbiren işe iade edilebilir. İçinin tedbiren işe iadesi, geçici koruma tedbirleri kapsamında eda amaçlı bir tedbirdir. Zira bu geçici koruma tedbirinde, mahkeme kararıyla işverenin bir işi yapması emredilir. Eda amaçlı bir tedbir olarak işçinin tedbiren işe iadesi, işe iade davası süresince geçimini sürdürmesini tehlikeye sokan bir durumun önlenmesi için gereklidir
Anahtar Kelimeler : İşçinin geçerli bir sebep olmadan işten çıkarılması, iş sözleşmesi, işçinin işe iadesi, işe iade davası, işe iade ilâmı, işçinin tedbiren işe iadesi, geçici koruma tedbirleri, eda amaçlı tedbirler
Provisionally Re-Instatement of the Plaintiff Employee in the Re-Instatement Litigation

ABSTRACT

Provisionally Re-Instatement of the Plaintiff Employee in the Re-Instatement Litigation If the employee is treated as unfairly dismissed where the employer terminates the labour contract, the employee has the right to claim a judicial order for his re-instatement from labour court within the framework of the protection of employees. In re-instatement reengagement litigation, the trial process may take a long time. Until the employee is ordered to be re-instated, he or she has to work. In the trial process the employee can be ordered re-instatement provisionally by the judicial order. Provisionally re-instatement of the employee is a kind of performance order within the context of provisional protective measures. Because the employer is ordered to performance of an act by the judicial order in this provisional protective measure. Ordering for provisionally re-instatement of the employee as a performance order is necessary to avert a risk to the livelihood of the employee during the re-instatement litigation process
Keywords : Unfairly dismissed of the employee, labour contract, reinstatement of an employee, re-instatement litigation, order for reinstatement, provisionally re-instatement of the employee, provisional protective measures, performance orders

Kaynak Göster

APA
ÖZBEK, M., & . ( 2012). İşe İade Davasında Davacı İşçinin Tedbiren İşe İadesi. Çalışma ve Toplum, 4(35), 11-40. https://doi.org/