Ekonomi ve Hukuk Dergisi

dergi kapak
2
-2004-
>>   . Sayı Diğer Makaleler

Orijinal dili

: tr

  • Hasan Ejder Temiz
Eğreti İstihdam: İşgücü Piyasasında Güvencesizliğin ve İstikrarsızlığın Yeni Yapılanması

ÖZ

-

ABSTRACT

Kaynak Göster

APA
TEMİZ, H., & . ( 2004). Eğreti İstihdam: İşgücü Piyasasında Güvencesizliğin ve İstikrarsızlığın Yeni Yapılanması. Çalışma ve Toplum, 2(2), 55-80. https://doi.org/