Economics and Law Journal

Primary Language
: tr
  • Ercan Akyiğit
-

ABSTRACT

Paid annual leave is a core labour right which is organized in several labour law codes and in its own system. However, it is not included in Law of Obligations no. 818 in force at present, but it will be in Turkish Law of Obligations no. 6098 which will be in force in 07. 01. 2012. Interestingly, the law no. 6098 regulated the possibility to increase/decrease of annual leave by the employer as a rule which has not been regulated so far. Just at this point, the related regulation will be investigated in detail after a general introduction
Keywords : Paid Annual Leave, New Law of Obligations, Decreasing the Annual Leave
Yıllık Ücretli İzin Kurumunda Yeni Bir Durum: Yıllık İznin İşverence Kısaltımı İndirimi

ÖZ

Yıllık ücretli izin çeşitli iş yasalarımızda ve kendi sistemi içinde düzenlenmiş temel bir çalışan hakkıdır. Ancak halen yürürlükteki 818 sayılı Borçlar Kanunu‟nda yer verilmeyip, 01. 07. 2012‟de yürürlüğe girecek 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu‟nda yer bulmuştur. İşin ilginci, 6098 sayılı yasa, sistemimizde şimdiye dek mevcut olmayan bir kurum olarak yıllık iznin işverence azatlımı/kısaltımı kurumuna da yer vermiştir. İşte burada, anılan kurum sorgulanmaktadır
Anahtar Kelimeler : ÖZYıllık ücretli izin, yeni Borçlar Yasası, Yıllıkiznin Kısaltılması

Cite This Article

APA
AKYİĞİT, E., & . ( 2011). Yıllık Ücretli İzin Kurumunda Yeni Bir Durum: Yıllık İznin İşverence Kısaltımı İndirimi. Çalışma ve Toplum, 3(30), 73-92. https://doi.org/