Economics and Law Journal

dergi kapak
71
-2021-
Primary Language
: TR
  • Mustafa Alp
  • Sevil Doğan
Wearables Technologies and its Impacts on Employment Relationships

ABSTRACT

The new look of digitalization in business processes is wearable technologies that can also be called wearable devices. With the use of wearable technologies in the workplace, it is ensured that the employees establish the most efficient and harmonious relationship with the production process and each other, increasing efficiency, speed and quality. However, the inevitable result of this development is that the employee is more and more closely monitored, the opportunities for intervention in the social and private life sphere increase, and the personal data are collected more than usual. Tracking the employee directly with the device he wears opens a whole new dimension in these problematic areas. In our study, in the first part, we tried to determine what wearable technologies are, and then the possible effects of using wearable technologies on the employees in the employer’s business against the protective mechanism of the labor law were evaluated
Keywords : Wearable Technologies, Wearable Devices, Industry 4.0, Personal Data of Employee, Health Data, Internet of Things
Giyilebilir Teknolojiler ve İş İlişkisine Etkileri

ÖZ

İş süreçlerindeki dijitalleşmenin yeni görünümü giyilebilir cihazlar olarak da adlandırılabilen giyilebilir teknolojilerdir. Giyilebilir teknolojilerin işyerinde kullanımı ile işçilerin üretim süreci ve birbirleri ile en verimli ve uyumlu ilişkiyi kurması sağlanmakta, verimlilik, hız ve kalite arttırılmaktadır. Ancak bu gelişmenin kaçınılmaz sonucu, işçinin daha fazla ve daha yakından takibi, sosyal ve özel hayat alanına müdahale imkanlarının artması, kişisel verilerinin normalden daha fazla toplanması olmaktadır. İşçinin doğrudan üzerine giydiği cihazla takibi bu sorunlu alanlarda yepyeni bir boyut açmaktadır. Çalışmamızda ilk kısımda giyilebilir teknolojilerin ne olduğu tespit edilmeye çalışılmış, sonrasında ise işverenin işletmesinde işçilerinde giyilebilir teknolojileri kullanmasının iş hukukunun işçiyi koruyucu mekanizması karşısında olası etkileri değerlendirilmiştir
Anahtar Kelimeler : ÖZGiyilebilir Teknolojiler, Giyilebilir cihazlar, Endüstri4.0, İşçinin Kişisel Verileri, Sağlık Verileri, Nesnelerin İnterneti.

Cite This Article

APA
ALP, M., & DOĞAN, S., & . ( 2021). Wearables Technologies and its Impacts on Employment Relationships. Çalışma ve Toplum, 4(71), 2599-2632. https://doi.org/10.54752/ct.1155408