Economics and Law Journal

dergi kapak
24
-2010-
Primary Language
: tr
  • Funda Başaran
-

ABSTRACT

Information and Communication technologies have become the focal point of most of the theories that have analysed economic and social changes after 1980s. At the same time, it has been widely recognized the trade union decline in industrialized world and many attentions have focused on the union renewal. These two phenomena have converged and the adoption of new communication technologies have been accepted essential for union renewal. The aim of this study is to examine the literature which is on the relationship between union renewal and the adoption of trade unions to information and communication Technologies. The main expected outcome of this study is to bring some questions and suggestive arguments to be able to discuss new communication technologies phenomenon and conceptualization of the relationship between trade unions and new communication technologies in a more comprehensive way
Sendikal Yenilenme ve İletişim Teknolojileri

ÖZ

1980’lerden sonra yeni iletişim teknolojileri ekonomik ve toplumsal değişimleri çözümlemeye çalışan pek çok kuramsal çalışmanın odak noktası haline geldi. Aynı dönemde endüstrileşmiş ülkelerde sendikal kriz genel olarak kabul edilen bir olgu haline geldi ve dikkatler sendikal yenilenmeye yöneltildi. Bu iki olgunun birbirine yakınsaması ile yeni iletişim teknolojilerine uyum sağlamak sendikal yenilenmenin temel unsuru olarak kabul gördü. Bu çalışmanın amacı sendikaların yeni iletişim teknolojilerine uyum sağlamasının sendikal yenilenme ile ilişkisini kuran çalışmaları değerlendirmektir. Çalışmanın en önemli beklentisi yeni iletişim teknolojilerini ve sendikalar ile yeni iletişim teknolojileri arasındaki ilişkiyi daha derinlikli bir biçimde yeniden kavramsallaştırmayı sağlayacak bir dizi soru ve tartışmayı gündeme getirebilmektir
Anahtar Kelimeler : ÖZYeni iletişim teknolojileri, e-sendika, siber-sendika, internet

Cite This Article

APA
BAŞARAN, F., & . ( 2010). Sendikal Yenilenme ve İletişim Teknolojileri. Çalışma ve Toplum, 1(24), 11-32. https://doi.org/