Economics and Law Journal

dergi kapak
62
-2019-
Primary Language
: tr
  • Orhun Yılmaz
Occupational Health and Safety Consultancy Contract

ABSTRACT

The most important obligation of the employer and the most basic right of the worker is to work in a healthy and safe environment. Providing a healthy and safe working environment is also taking full and careful occupational health and safety precautions. Instead of providing the services themselves, they are offering to provide these services. One of the options of providing these services is to make an occupational health and safety consultancy contract. It is important to examine and determine the characteristics of this legal institution, which also responds to the employers and which is becoming more widespread. This relationship is not regulated in our legislation and there is no judicial decision.
Keywords : Occupational health and safety, consultancy, atypicalcontract, exception contract, agency contract
İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı Sözleşmesi

ÖZ

İşçinin en temel hakkı sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışabilmekken, işverenin en önemli yükümlülüğü çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunabilmektir. Bu sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının sağlanması da iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin eksiksiz ve özenle alınmasından geçmektedir. İşyeri veya işletmelerin büyük, faaliyet yürütülen sektörün riskli olduğu durumlarda işverenler iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri sunmak yerine bu hizmetleri dışarıdan temin etmek yoluna gitmektedirler. Dışarıdan söz konusu hizmetleri temin etme seçeneklerinden biri de iş sağlığı ve güvenliği danışmanlık sözleşmesi yapmaktır. Özellikle iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan kişi veya firmalar çeşitli sebeplerden dolayı bu hizmetleri danışmanlık şeklinde sunmayı tercih etmektedirler. İşverenler nezdinde de karşılık bulan ve gittikçe yaygınlaşan bu hukuki kurumun incelenmesi ve özelliklerinin belirlenmesi önem arz etmektedir. Çünkü söz konusu ilişki mevzuatımızda düzenlenmemiştir ve bu konuda erişebildiğimiz bir yargı kararı da mevcut değildir. Çalışmamızda söz konusu sözleşmeyi hukukumuzdaki yasal düzenlemeler çerçevesinde hangi hukuksal temele oturtabileceğimizi değerlendireceğiz
Anahtar Kelimeler : ÖZİş sağlığı ve güvenliği, danışmanlık, atipiksözleşme, eser sözleşmesi, vekalet sözleşmesi

Cite This Article

APA
YILMAZ, O., & . ( 2019). Occupational Health and Safety Consultancy Contract. Çalışma ve Toplum, 3(62), 1937-1958. https://doi.org/