Economics and Law Journal

Primary Language
: TR
  • Kuvvet Lordoğlu
Is it a Dream to Live Better by Working Less?

ABSTRACT

One of the aims of this research is to discuss the consequences of the future forms of ‘working’ concept, rather than examining it in terms of short or long duration. The concept of working has historical roots and as old as human history. The origin of the concept expresses emotions like torture, effort, pain, and domination depending on the constant repetition of “work”, as well as definitions that provide the employee with an identity, glorify him, and his work. Gorz defined “work” as “an invention of modernity” in the capitalist process. Is it possible to have a better life by working less by benefiting from the improvement of technical sciences today? One may easily observe through the technical facilities the human being’s current intelligence may be insufficient at some levels. This study has been designed within a framework that it is possible to imagine working less without decreasing individual income under the support of a “Universal Basic Income” which is the necessity of living as a social human being
Keywords : Universal Basic Income, working less, leisure time, sufficient income, plus value
Daha Az Çalışarak Daha İyi Yaşamak, Bir Hayal mi?

ÖZ

Bu incelemenin amaçlarından biri de çalışma olgusunun süre olarak azlığı veya çokluğundan ziyade, kavramın gelecekte aldığı biçimlerin sonuçlarını tartışmaktır. Çalışmanın kavram olarak insanlık tarihi kadar eski kökenleri olduğu bilinmektedir. Kavramın kökeninde işin sürekli tekrar edişine bağlı eziyet, çaba, acı ve tahakküme varan sıkıntılar ve duygular olduğu kadar, çalışana kimlik kazandıran, onu ve yaptığı işi yücelten tanımlamaları da içermektedir. Gorz çalışma kavramını kapitalist işleyiş içinde, “Modernliğin bir icadı” olarak tanımlamıştır. Acaba günümüz için çalışmanın aldığı biçim ve teknik bilimlerin de sayesinde “daha az çalışmak” daha iyi yaşam sağlanabilir mi? Özellikle sahip olunan teknik olanaklar artık mevcut zekâmızın bazı noktalarda yetersiz kaldığını gösterebilmektedir. Bu çalışma içinde bireysel gelirlerin azalmadan yani sadece insan olmanın gereği olarak sahip olunan bir Evrensel Temel Gelir desteği ile daha az çalışmayı sağlama tahayyülü üzerine bir kurgu yapılmıştır
Anahtar Kelimeler : ÖZDaha az çalışma, Evrensel temel gelir, Boş zaman, Yeterli gelir, Artık değer

Cite This Article

APA
LORDOĞLU, K., & . ( 2020). Is it a Dream to Live Better by Working Less?. Çalışma ve Toplum, 2(65), 885-898. https://doi.org/