Economics and Law Journal

dergi kapak
77
-2023-
Primary Language
: TR
  • Rabia Dal
  • Nurcan Temiz
Effectiveness of Social Assistance Institutıons for Struggling With Poverty in Turkey

ABSTRACT

Poverty is a major problem that negatively affects the world’s countries and needs to be tackled due to the expansion of its sphere of influence. If the problem of poverty is not intervened, it will become chronic and have an impact on the majority of the society. Although the ways of struggling with the poverty problem have changed over time, the purpose has never changed. Today, there are state actors that play an active role in struggling with poverty. In this study, among these actors, social assistance institutions and the social assistance provided by these institutions are mentioned. In order to measure the effect of social assistance expenditures on the poverty rate, time series analysis was performed. Gauss 21 and Eviews 12 software package were used in these analyzes. With the time series analysis applied in the study, it was revealed that there is a long-term one-way causality relationship between the poverty rate and social assistance expenditure, the number of households benefiting from social assistance, and the share of social assistance expenditure in national income.
Keywords : Poverty, Social Assistance, Struggling With Poverty, Time Series Analysis, Causality Relationship, Cointegration Test.

EXTENDED SUMMARY

Research Problem

The aim of this study is to reveal whether the social aid expenditures made by social aid institutions are effective for struggling with poverty. For this purpose, it is the subject of the problem to examine how the poverty interacts with the social aid expenditure, the number of households benefiting from social aid and the share of social aid expenditure in national income, and how the variables affect the poverty rate.

Research Questions

The research questions determined in line with the purpose of the study are as follows: Is there a long-term relationship between poverty rate and social assistance expenditure? Is there a long-term relationship between poverty rate and the number of households benefiting from social assistance? Is there a long-term relationship between the poverty rate and the share of social assistance expenditures in national income?Are the poverty rate and social assistance expenditure mutually and one directionally related?

Literature Review

Sarısoy ve Koç (2010), draw attention to the high rate of poverty in Turkey and the importance of fighting against poverty in their study. The authors stated that public social transfer expenditures used in the fight against poverty are effective in some segments and not effective in others. They also stated that the current poverty rate in Turkey is high in the segments where social transfer expenditures are not observed to be effective. With the executed regression analysis they concluded that social transfer expenditures reduce the poverty rate in general in Turkey. Özdemir ve İnce (2021), meausure the impact of in-kind and cash aids on poverty in fighting against poverty in their study. As a result of panel data analysis, two way directional relationship has emerged on social assistance expenditures and poverty. In other words, as the poverty rate increases, social aid expenditures decrease, while social aid expenditures increase, poverty rate decrease.

Methodology

In the study, time series analysis was conducted in order to reveal the relationship between the poverty rate and social assistance expenditure, the number of households benefiting from social assistance and the share of social assistance expenditure in national income. Gauss 21 ve Eviews 12 package programs were used for these analyses. Prior to start time series analysis, the date were transformed by teaking logarithm of the expenditures and the number of households in order to standardize the data.

Results and Conclusions

In the study the effectiveness of social assistance institutions in struggling with poverty was examined. Aid expenditures made within the body of social institutions, the number of hoseholds benefiting from the aid and the relationship between the share of these aids in national income and the poverty rate were examined. There was a one-way casual relationship between the poverty rate and the social assistance expenditure, between poverty rate and the number of households benefeting from social assistance. As a result of te study, it was revealed that the change in the poverty rate affected the social assistance expenditures and the number of households benefiting from social assistance. There is a one-way causality relationship between the share of social aid expenditure in national income and the poverty rate. According to this result, it can be said that the change in the share allocated to social aid expenditure in national income is the reason for the change in the poverty rate.

Türkiye’de Yoksullukla Mücadelede Sosyal Yardım Kurumlarının Etkinliği

ÖZ

Yoksulluk, dünya ülkelerini olumsuz olarak etkileyen ve etki alanının genişlemesi nedeniyle mücadele edilmesi gereken büyük bir sorundur. Yoksulluk sorununa müdahalede bulunulmaz ise kronik bir hal alıp toplumun büyük bir çoğunluğu üzerinde etkisini hissettirecektir. Yoksulluk sorunu ile mücadele şekilleri zamanla değişiklik göstermiş olsa da amaç hiç değişmemiştir. Günümüzde yoksullukla mücadelede etkin rol üstlenen devlet aktörleri bulunmaktadır. Bu çalışmada bu aktörler içerisinden sosyal yardım kurumlarına ve bu kurumların yapmış olduğu sosyal yardımlara değinilmiştir. Sosyal yardım harcamalarının yoksulluk oranı üzerindeki etkisini ölçebilmek amacıyla zaman serisi analizi yapılmıştır. Bu analizlerde Gauss 21 ve Eviews 12 paket programları kullanılmıştır. Çalışmada uygulanan zaman serisi analizi ile yoksulluk oranı ve sosyal yardım harcaması, sosyal yardımdan yararlanan hane sayısı, sosyal yardım harcamasının milli gelir içerisindeki payı arasında uzun dönemli tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu ortaya konmuştur
Anahtar Kelimeler : ÖZYoksulluk, Sosyal Yardım, Yoksullukla Mücadele, Zaman Serisi Analizi, Nedensellik İlişkisi, Eşbütünleşme Testi.

Cite This Article

APA
DAL, R., & TEMİZ, N., & . ( 2023). Effectiveness of Social Assistance Institutıons for Struggling With Poverty in Turkey. Çalışma ve Toplum, 2(77), 1287-1322. https://doi.org/10.54752/ct.1280837