Economics and Law Journal

dergi kapak
73
-2022-
Primary Language
: TR
  • Tuncay Bilecen
Ankara Agreement: A New Influx Of Political Migration From Turkey To The UK?

ABSTRACT

The United Kingdom has not been as attractive as Germany regarding guest workers from Turkey. However, what makes the United Kingdom unique is that it is one of the destinations of political migrations that started in the 1970s and 1980s. The “second wave of migration” from Turkey to the United Kingdom began in 2002 through the Ankara Agreement. The number of residents with this visa type, used by business people who want to start a business in the UK, has increased exponentially, especially in the last five years. The reason for this extraordinary increase is the desire to avoid political conflicts. Considering the demographic and socio-economic characteristics of immigrants, this migration can also be defined as “white-collar migration”, “middle-class migration”, “brain drain”. In this study, I carry out the issue of migration from Turkey to the United Kingdom by using semi-structured interviews and the “conflict model” I emphasize that the search for humanitarian security underlies this migration. My main claim is that politically- based conflicts, humanitarian insecurity caused by these conflicts, or the desire to avoid these conflicts account for the migration from Turkey to the United Kingdom in recent years.
Keywords : Ankara Agreement, conflict model, conflict, migration, political migration, Turkey, United Kingdom
Ankara Anlaşması: Türkiye’den Birleşik Krallık’a Yeni Bir Politik Göç Akını Mı?

ÖZ

Birleşik Krallık, Türkiye’den gelen misafir işçiler bakımından Almanya kadar cazip bir ülke olmamıştır. Birleşik Krallık’ı göç açısından özgün kılan husus, 1970’li ve 1980’li yıllarda başlayan politik göçlerin varış noktalarından biri olmasıdır. Türkiye’den Birleşik Krallık’a yönelik “ikinci göç dalgası” ise 2002’den itibaren Ankara Anlaşması yoluyla başlamıştır. Birleşik Krallık’ta iş kurmak isteyen iş insanlarının yararlandığı bu vize türüyle oturum alanların sayısı özellikle son beş yılda katlanarak artmıştır. Bu olağanüstü artışın nedeni olarak politik çatışmalardan kaçınma isteği gösterilebilir. Demografik ve sosyo-ekonomik özelliklerine bakıldığında ise bu göç “beyaz yakalı göçü”, “orta sınıf göçü”, “beyin göçü” olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada, yarı yapılandırılmış görüşmelerden ve “çatışma modeli”nden yararlanarak Türkiye’den Birleşik Krallık’a ikinci dalga göçlerin temelinde insanî güvenlik arayışının yattığını vurguluyorum. Bu bakımdan makaledeki iddiam; politik temelli çatışmalar, bu çatışmaların yol açtığı insanî güvensizlik veya bu çatışmalardan kaçınma isteğinin son yıllarda Türkiye’den Birleşik Krallık’a yönelik göçlerin temel nedenini oluşturduğudur.
Anahtar Kelimeler : ÖZAnkara Anlaşması, çatışma modeli, çatışma, göç, politik göç, Türkiye, Birleşik Krallık

Cite This Article

APA
BİLECEN, T., & . ( 2022). Ankara Agreement: A New Influx Of Political Migration From Turkey To The UK?. Çalışma ve Toplum, 2(73), 887-903. https://doi.org/10.54752/ct.1097116